GSM, UMTS, ISM, telekomunikacja

Wydaje mi się, że większość inżynierów elektroników miała do czynienia z urządzeniami radiowymi przede wszystkim jako ich użytkownicy. To znaczy, konstruowali co prawda urządzenia transmitujące dane z wykorzystaniem fal radiowych, jednak korzystając z gotowych modułów lub innych urządzeń i co najwyżej dodając do nich jakąś antenę z oferty dystrybutorów. Ale ci, którzy choćby otarli się o zagadnienia związane z antenami nadawczo-odbiorczymi przeznaczonymi do pracy przy częstotliwości rzędu kilku gigaherców lub mieli do czynienia z tzw. integralnością sygnałów przy transmisji danych przeprowadzanej z bardzo dużą prędkością na pewno wiedzą, jak trudno jest wykonać poprawnie działający obwód w.cz., gdy każdy milimetr długości ścieżki oraz jej kształt mają tak duże znaczenie. Tymczasem technologia 5G wprowadza do powszechnego użycia fale milimetrowe. Czy nie ciekawi was, jak konstruuje się urządzenia dla fal o takiej długości? czytaj więcej
Podstawową różnicę pomiędzy starszymi generacjami łączności komórkowej a nadciągającą technologią 5G, stanowi przede wszystkim przeniesienie koncentracji jej twórców z rozmów głosowych na transmisję danych. W sieciach 5G transmisja mowy odbywa się niejako przy okazji transmisji danych, a poszczególne warstwy sieci są zoptymalizowane w celu zapewnienia jak najszybszej, jak najbardziej niezawodnej transmisji danych. Aby osiągnąć tak rozumiane cele, projektanci sieci opracowali koncepcję, która w terenach silnie zurbanizowanych umożliwia osiągniecie teoretycznej prędkości transmisji do 20 Gb/s, a sama pojemność sieci wzrosła przy tym tysiąc razy. Jednocześnie na świecie trwa burzliwa dyskusja na temat zagrożeń tworzonych przez nową technologię, jednak tę pozostawmy specjalistom. Jako inżynierowie konstruktorzy zapoznajmy się z parametrami sieci, jej możliwościami oraz wyzwaniami technicznymi, z którymi zapewne przyjedzie nam się zmierzyć w przyszłości. czytaj więcej
Trudno znaleźć dobre tłumaczenie terminu chip antenna. Aby wytłumaczyć, o jaki rodzaj komponentu chodzi, trzeba posłużyć się opisem. Niektóre anteny wyglądają jak bierne komponenty SMD i bywa, że na pierwszy rzut oka trudno je odróżnić od innych podzespołów. Jeśli jednak znajdziemy komponent, w którego otoczeniu jest duża powierzchnia masy, dosyć dużo wolnej przestrzeni, a ścieżki doprowadzone do niego jakby „giną”, to prawie na pewno mamy do czynienia z anteną SMD w obudowie ceramicznej. czytaj więcej
Współcześnie chętniej niż kiedykolwiek wcześniej sięgamy do urządzeń bezprzewodowych. Przekonała się do nich nawet większość z tych osób, które wszystkim opowiadały jak to „łatwo się włamać” oraz mówiły o szkodliwości promieniowania anten. Dawny użytkownik komputera PC był przyzwyczajony do tego, że aby uzyskać dostęp do Internetu musiał gdzieś przyłączyć jakiś przewód. Teraz oczekujemy od twórców urządzeń i technologii dostępu, że zapewnią nam łączność w każdym miejscu na świecie, co wiąże się z koniecznością rozwoju systemów bezprzewodowych. Kluczowymi zagadnieniami w każdym systemie radiowym są antena nadawczo – odbiorcza oraz płytka drukowana toru radiowego. czytaj więcej
Opisywany przykład aplikacji, to prosty interpreter poleceń. W połączeniu z telefonem komórkowym (działanie aplikacji testowane było z telefonem GSM marki SIEMENS C35i) potrafi realizować proste polecenia wydawane ze pomocą SMS. Rezultaty wykonania poleceń oraz stan urządzenia raportowany jest również przez komunikaty SMS. Urządzenie zbudowane było w oparciu o płytkę prototypową z wbudowanym układem drivera interfejsu UART - MAX232 oraz z wykorzystaniem fabrycznego kabla połączeniowego dla telefonu komórkowego SIEMENS. Należy je traktować bardziej jako przykład wykonania aplikacji współpracującej z telefonem GSM aniżeli urządzenie gotowe do wykorzystania, chociaż z całą pewnością może posłużyć do jego budowy. czytaj więcej
Funkcja SMS (Short Message Service) umożliwia przesyłanie krótkich wiadomości tekstowych pomiędzy aparatami GSM (MS = Mobile Station) z wykorzystaniem Centrum Usług (SC = Service Center). Nadawca wiadomości (ME = Mobile Equipement) przekazuje ją do wysłania do Centrum Usług, inicjując realizację funkcji SMS-SUBMIT. Odbiorca komunikatu (MT = Mobile Terminated) odbiera go korzystając z funkcji SMS-DELIVER. Należy zwrócić uwagę na fakt, że przekazywanie wiadomości zawsze odbywa się za pośrednictwem Centrum Usług (SC) i nadawca nigdy nie ma pewności, czy wiadomość SMS dotarła do adresata, dopóki SC nie prześle zwrotnego potwierdzenia jej odbioru. Wiadomość SMS może zawierać maksymalnie 140 znaków zakodowanych w postaci oktetów, co przy użyciu specjalnej metody kodowania umożliwia przesłanie do 160 znaków ASCII. Niniejszy artykuł to zbiór moich doświadczeń, kompendium nt. działania funkcji SMS i skojarzonych z nią usług sieci. czytaj więcej
Opracowane przeze mnie urządzenie to telefoniczna "gaduła". Jest ona w stanie odtworzyć komunikat zapisany w pamięci układu ISD informujący osobę dzwoniącą o zmianie numeru telefonu, zmianie siedziby, numerze telefonu kontaktowego itp. Komunikat jest nagrywany z mikrofonu. Jego treść jest dowolna, a długość zależy od wersji układu pamięci analogowej użytego do konstrukcji. czytaj więcej