Język C dla mikrokontrolerów 8051. Wprowadzenie.

Język C dla mikrokontrolerów 8051. Wprowadzenie.

Pisząc programy już od kilkunastu lat, dostrzegam pewien trend. Widoczny jest on nie tylko wśród środowisk programowania dla „dużych” komputerów, ale również dla mikrokontrolerów jednoukładowych. Języki programowania stają się coraz łatwiejsze do opanowania. Oferują mnóstwo gotowych procedur, których użycie nawet dziecko jest w stanie zrozumieć. Doskonałym przykładem jest język Bascom, w którym rzeczy skomplikowane i trudne stają się bardzo łatwe. Bascom jednak jako taki ma jedną podstawową wadę – tworzy kod, który jest uniwersalny a przez to mało optymalny, zajmuje dużo pamięci. Oczywiście – nowoczesne mikrokontrolery mają tej pamięci coraz więcej, jednak ma to także inne reperkusje. Sam często korzystam z języków takich, jak Bascom, zwłaszcza jeśli szybko potrzebuję mieć program, w stosunku do którego nie mam zbyt wielkich wymagań. Jednak stojąc przed zadaniami „poważniejszymi”, nieodmiennie sięgam po język C i asembler.

Asembler jest językiem bardzo dobrym, uczy programowania praktycznie od podstaw. Jest przy tym bardzo szybki, umożliwia w zasadzie dowolną optymalizację kodu programu. Jednak każdy, kto kiedykolwiek napisał program w tym języku wie, że bardzo trudno szuka się w nim błędów a rzeczy nawet pozornie proste, trzeba wykonać używając wielu rozkazów. Jednym słowem – programy pisane w asemblerze pochłaniają mnóstwo czasu, który nie zawsze jest do dyspozycji.
Większości wad asemblera pozbawiony jest język C: zwarty i czytelny kod źródłowy (jeśli celowo czegoś w nim nie ukrywamy), bardzo oszczędny kod wynikowy – średnio różnica pomiędzy programem napisanym w C i asemblerze to około 15% zajętości pamięci na korzyść asemblera (to jednak zależy od doświadczenia programisty), łatwa lokalizacja błędów i przez to nie tak wiele czasu potrzebne na uruchomienie programu. Z doświadczenia wiem, że większość zwłaszcza początkujących programistów, przystępując do wykonania programu, liczy tylko czas potrzebny na jego napisanie i zupełnie lekceważy ten potrzebny na jego uruchomienie. To bardzo duży błąd. Jeden z moich znajomych mawia, że jeśli zapytasz programistę ile potrzebuje czasu i odpowie ci on na przykład 1 miesiąc, to budując harmonogram dla całości projektu, należy do czasu podanego przez programistę dodać jeszcze 2 razy tyle, czyli w tym przypadku 3 miesiące. Z doświadczenia wiem, że tak jest...
Celem tego artykułu nie jest nauczenie programowania w języku C. Jest na ten temat mnóstwo książek, między innymi – już klasyka informatyki - pary autorów Brian Kernigham i Dennis Ritchie „Język ANSI C” traktująca o absolutnych standardach, w który musi być wyposażony każdy z dialektów języka C, bez względu na jego przeznaczenie. To jest standard – z tej książki nauczyć się można podstaw. Do standardu, każdy z autorów kompilatora języka C, dołącza rozszerzenia. Moim celem jest opisanie pewnych rozszerzeń języka C, specyficznych dla środowiska, w którym tworzone są aplikacje.
Ten artykuł nie jest „sponsorowanym”, nie opłaciła go firma Raisonance. Będę pisał o tym, na czym się znam, czyli opierając się o pakiet programów jej produkcji. Jest to zintegrowane środowisko do tworzenia programów dla mikroprocesorów z rodziny 8051 a również XA firmy Philips i ST62 firmy ST Microelectronics opierając się o wydaje najpopularniejszą w naszym kraju rodzinę mikrokontrolerów – 8051. Używam go od kilku lat.

 

Rozpoczynamy program: musimy określić wielkość pamięci

Język RC-51 oferuje nam 5 różnych modeli kompilacji dla 3 wielkości pamięci programu. Zanim przystąpię do omówienia szczegółów, chciałbym krótko wyjaśnić skąd wzięła się idea różnych modeli kompilacji i modeli wielkości pamięci.
Rolą każdego kompilatora języka programowania tak zwanego wysokiego poziomu (a do takich należy język C), jest przetłumaczenie kodu programu z postaci zrozumiałej dla człowieka, do postaci zrozumiałej dla mikroprocesora, czyli w dużym uproszczeniu z postaci języka C do języka asembler. Jeśli prześledzimy uważnie listę rozkazów asemblera dla 8051, zauważymy że na przykład rozkazy skoków mogą zajmować w pamięci 2 lub 3 bajty (AJMP i JMP). Podobnie z rozkazami wywołania podprogramów CALL i ACALL. Te 2-bajtowe wykorzystywane są wówczas, gdy adres docelowy znajduje się w obrębie tego samego 2 kB bloku pamięci programu, te 3-bajtowe – gdy w obrębie 64 kB. To bardzo duży skrót myślowy, jednak prowadzi nas do pewnych wniosków. Jeśli pamięć jest mała, to rozkazy skoków mogą być krótsze i możemy w ten sposób zmniejszyć wielkość programu wynikowego! I to jest właśnie jedna z przesłanek do stworzenia różnych modeli kompilacji i różnych modeli pamięci. Dzięki nim kompilator „orientuje się” jaki kod tworzyć i w jaki sposób go optymalizować.


Tab. 1. Modele pamięci

Model

Domyślny typ pamięci danych

Wymagana zewn. pamięć danych

Lokalizacja stosu

Uwagi

TINY

Wewnętrzna, do 256 bajtów

 

* * *

idata

Zwłaszcza dla mikroprocesorów serii 8x75x firmy Philips

SMALL

Wewnętrzna, do 256 bajtów

Nie

idata lub pdata

Możliwe umieszczanie zmiennych w pamięci zewnętrznej

COMPACT

Zewnętrzna, do 64 kB

Tak

idata lub pdata

Taki sam jak LARGE, jednak kod wynikowy jest mniejszy

LARGE

Zewnętrzna, do 64 kB

Tak

idata lub pdata

Doskonały dla dużych aplikacji

 

HUGE

Zewnętrzna, do 64 kB

Tak

pdata

Adres powrotu i parametry są zapamiętywane w pamięci zewnętrznej

 

 

Tabela 2: Modele (rozmiary) pamięci programu.

Rozmiar pamięci programu

Opis

SMALL

1.     Rozmiar programu nie może przekroczyć 2 kB
2.     Wywołania CALL mają postać ACALL a JMP – AJMP

COMPACT

1.     Rozmiar programu nie może przekraczać 64 kB
2.     Rozmiar funkcji nie może być większy niż 2 kB
3.     CALL to LCALL, JMP to AJMP

LARGE

1.     Rozmiar programu nie może przekraczać 64 kB
2.     CALL to LCALL, JMP to AJMP

 

Warto tutaj wspomnieć, że kompilator firmy Raisonance obsługuje również programy o łączonych modelach pamięci. Można więc napisać cały program korzystając z modelu SMALL a tylko niektóre procedury np. korzystając z modelu LARGE i zmiennych umieszczonych w pamięci zewnętrznej. Oczywiście można to zrobić spełniając pewne warunki. Jednak – szczególnie jeśli stawiasz pierwsze kroki w języku C – proponuję nie łączyć modeli pamięci.

 

Używamy pamięci, czyli zmienne i stałe oraz sposoby ich umieszczania w przestrzeni adresowej mikroprocesora

Dla programisty często bardzo ważnym jest aby zmienne znajdowały się w ściśle określonym miejscu pamięci, pod znanym adresem. RC-51 wyposażony jest w pewne instrukcje umożliwiające właśnie takie swobodne umieszczanie zmiennych i stałych. Niestety nie ma tutaj żadnego obowiązującego standardu – prawdopodobnie pochodzące od innych producentów kompilatory C, będą wymagały zupełnie innej składni.
Pamięć mikrokontrolera 8051 została podzielona na następujące obszary:
·  DATA – bezpośrednio adresowany obszar wewnętrznej pamięci RAM (128 bajtów),
·  IDATA – pośrednio adresowany obszar wewnętrznej pamięci RAM mikrokontrolera (128 lub 256 bajtów),
·  BDATA – obszar pamięci RAM, w którym możliwe jest adresowanie pojedynczych bitów
·  SFR – obszar rejestru funkcji specjalnych w pamięci RAM (special function register),
·  SBIT – obszar pojedynczego bitu w obrębie rejestru funkcji specjalnych SFR, na przykład sbit OV = PSW^2,
·  PDATA – tak samo, jak XDATA z tym, że adres dostępu do pamięci zewnętrznej jest 8 bitowy,
·  XDATA – zewnętrzna pamięć danych, adres dostępu 16 bitowy (64kB),
·  CODE – pamięć programu; może być albo wewnętrzny, albo zewnętrzny ROM mikrokontrolera
Wyżej wymienione słowa kluczowe języka RC-51 noszą nazwę kwalifikatorów obszaru pamięci (z ang. space qualifier). Innym słowem kluczowym ściśle z nimi związanym, jest AT.
Spróbujmy teraz powiązać zdobyte już informacje w całość, spróbujmy dopasować zmienne (także stałe) i modele kompilacji do źródła naszego programu. Jako pierwszy niech posłuży nam przykład programu pisanego dla mikrokontrolera jednoukładowego, który wykorzystuje tylko i wyłącznie swoje zasoby wewnętrzne – nie ma w przestrzeni adresowej podłączonych żadnych urządzeń zewnętrznych.

#pragma TINY (lub SMALL)
at
0x20 data char ZMIENNA1;

Po pierwsze określamy, że nasz program mieści się na przykład we wnętrzu mikroprocesora AT89C2051, który to posiada 2kB pamięć programu. Mówi nam o tym model pamięci zdefiniowany przy pomocy polecenia #pragma TINY. Jako druga następuje instrukcja dla kompilatora, aby zmienną o nazwie ZMIENNA1 umieścił pod adresem 20H w pamięci danych. Podobnie postępujemy w przypadku pamięci programu:

at 0x1000 code char  tablica[5]= {‘H’,’E’,’L’,’L’,’O’};

Powyższa instrukcja umieszcza w pamięci programu (CODE) pod adresem 1000H napis HELLO. Oto jeszcze inne przykłady deklaracji zmiennych:

char code patterns[10] = { 55,122,1,8,0,8,48,8F,08,88};
char code digits[6] = { 0xFE,0xFD,0xFB,0xF7,0xEF,0xDF };
unsigned int datadisplay[6] = { 0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x9,0x09 };

Rozpatrzmy inny przypadek, również bardzo często spotykany: pamięć programu, stos oraz zmienne wewnątrz mikroprocesora a na zewnątrz w przestrzeni adresowej (adres 8 bitowy) podłączone są pewne urządzenia zewnętrzne, takie jak: wyświetlacz, klawiatura, port danych urządzenia pomiarowego. Oto przykłady deklaracji:

#pragma SMALL;
/* adresy rejestrów wyświetlacza */
at0x00 pdata char LcdCtrlRegister, LcdVideoRam, LcdReadCtrl, LcdRead;
/* adresy poszczególnych kolumn klawiatury */
at0x34 pdata char Column1;
at 0x2C pdata char Column2;
at 0x1C pdata char Column3;
/* zmienne robocze */
dataNastawy Bufor;
charPRG;
unsigned intPozycja;
intZero = 45;

To jest najczęściej spotykany przypadek, gdy nie tak mocno zależy nam na tym, gdzie w pamięci danych znajdą się zmienne wykorzystywane w czasie pracy programu oraz stos jak na tym, pod jakimi adresami znajdują się podłączone do mikrokontrolera elementy pamięci zewnętrznej. Oczywiście taka deklaracja powoduje, że program będzie pobierał dane PDATA używając instrukcji asemblera MOVX A,@R0. Gdyby zmienne zadeklarowane zostały jako XDATA, wówczas odczytywane byłyby przy pomocy instrukcji MOVX A,@DPTR.
Zwróćmy jeszcze uwagę na sposób deklaracji adresów, pod którym znajdują się rejestry wyświetlacza LCD. Taka metoda zapisu adresów oznacza, że LcdCtrlRegister znajdzie się pod adresem 0x00, LcdVideoRam pod adresem 0x01, LcdReadCtrl – 0x02 i tak dalej.
Można w ten sposób umieszczać w określonym miejscu pamięci nie tylko zmienne i stałe, ale również funkcje.

code at 0x1000 int ZapisDoEEProm (char x);
code at0x00FF void UstawBit (void);

Bardzo użytecznym kwalifikatorem przestrzeni jest moim zdaniem sbit. Dzięki niemu mamy na przykład możliwość powiązania poszczególnych bitów portów wyjściowych mikrokontrolera z ich nazwą opisową. Ułatwia to bardzo mocno analizę programu, również jego pisanie.

/* funkcje poszczególnych bitów portu p2 */
sbit Wejscie_1 = P2^4;
sbit Wyjscie_Start = P2^3;
sbit Wyjscie_Kontrola = P2^2;
sbit Wyjscie_Docisk = P2^1;
sbit Wyjscie_Blad = P2^0;

Zapis „Wyjscie_Start = 1;” jest równoważny instrukcji SETB P2.3 a o ile bardziej czytelny.

 

Przerwania

Słowo kluczowe interrupt powoduje, że funkcja traktowana jest przez kompilator jako obsługująca przerwanie. Przy jej definiowaniu wymagana jest znajomość numeru przerwania – kolejności w tablicy wektorów przerwań. Adres funkcji zostanie automatycznie wyliczony. Proszę spojrzeć na przykładową definicję obsługi przerwania generowanego przez Timer 0.

void Przerwanie_Timera0 (void) interrupt 1
{
    TR0 = 0;         // zatrzymanie timera 0
    TH0 = 0;         // odświeżenie zawartości rejestrów
    TL0= 0x1F;
    licznik++;       // zwiększenie zmiennej licznik o 1
    TR0 = 1;         // ponowne uruchomienie timera 0
}

Odpowiedni wektor przerwania obliczany jest jako  3 + numer_przerwania x 8. Wartości 3 i 8 są przyjmowane jako domyślne dla rodziny 8051. Jeśli zachodzi potrzeba ich zmiany, można to zrobić poprzez modyfikację INTVECTOR oraz INTERVAL (stałe kompilatora). Funkcja, która wykonywana jest po RESET nosi nazwę main i do niej zawsze wskazuje wektor przerwania numer 0. Treść tej funkcji to program główny. Kompilator sam dba o to, aby wektor przerwania numer 0 zawsze wskazywał do miejsca w pamięci programu, gdzie umieszczony jest kod wynikowy main.
Jaki skutek dla funkcji z przykładu ma umieszczenie słowa kluczowego interrupt? Po pierwsze, instrukcja LJMP Przerwanie_Timera0 jest umieszczana w tablicy wektorów przerwań pod adresem 0BH. Po drugie, przy jej uruchomieniu zapamiętywana jest zawartość rejestrów A, B, PSW, DPH, DPL (na stosie). Po trzecie, na końcu procedury zamiast rozkazu RET, umieszczone zostaje RETI.
Omawiając funkcje obsługi przerwań, warto również wspomnieć o instrukcji using. Służy ona do zmiany banku rejestrów. Często bowiem zdarza się tak, że nasz program główny używa banku rejestrów (R0..R7) do realizacji różnych innych zadań. Składania polecenia using jest następująca:

void Przerwanie_Timera0 (void) interrupt 1 using 1
int Pomnóż_Liczby (char x,y) using 2

 

To, co najbardziej decyduje o elastyczności języka C – wskaźniki

Wskaźnik (pointer) to zmienna, która zawiera adres innej zmiennej. Użycie wskaźników prowadzi do bardziej efektywnego kodu niż otrzymywany innymi metodami. Jedną z niepożądanych cech wskaźników jest to, że doskonale nadają się do tworzenia zupełnie niezrozumiałych programów. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy wskaźniki stosowane są w sposób „nieostrożny”. Łatwo jest dla przykładu utworzyć wskaźnik, który będzie wskazywał na nie wiadomo co i nie wiadomo jakiego typu. Jednak przy przestrzeganiu pewnej dyscypliny, wskaźniki stają się jednym z najmocniejszych mechanizmów języka C.
Kompilator RC-51 oferuje nam 2 typy wskaźników. Pierwszy to wskaźnik do obszaru pamięci deklarowanego przy pomocy wcześniej omawianych kwalifikatorów (takich jak CODE czy DATA). Drugi umożliwia wskazanie jakiejkolwiek danej w jakimkolwiek obszarze adresowania mikrokontrolera. Ważne jest to, że jeśli wskaźnik przypisany jest do obiektu zakwalifikowanego do określonego obszaru pamięci, to również zostaje przypisany do tego właśnie obszaru pamięci, w którym umieszczony jest wskazywany obiekt. Ten drugi jest specyficznym typem wskaźnika, rozszerzeniem wprowadzonym przez firmę i nosi nazwę generic. Dlaczego – mógłby ktoś zapytać – nie stosować wyłącznie wskaźników typu generic? Oczywiście, można to zrobić. Główną jednak przyczyną wprowadzenia takiego to podziału jest fakt, że typowo wskaźnik generic zajmuje 3 bajty, natomiast kwalifikowany do pewnego obszaru pamięci mikrokontrolera – 2 bajty. Wskaźnik typu generic zawiera dodatkowo 1 bajt przeznaczony na kod wskazywanego obszaru pamięci.

data char[10]Tablica = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}
char generic *Tablica;  //wskaźnik do obszaru DATA, wskazuje elementy
                        //zmiennej Tablica
char generic *p1;       //wskaźnik do dowolnego obszaru danych
pdata char *klawiatura; //wskaźnik do 8 bit. adresu urządzenia
                        //zewnętrznego
xdata char *pamiec_danych;  //wskaźnik do zewnętrznej pamięci

W powyższym przykładzie * to operator adresowania pośredniego. Zastosowany do wskaźnika podaje zawartość wskazywanego obiektu. W języku C istnieje jeszcze inna metoda przypisania wskazań do określonej zmiennej. Jednoargumentowy operator & zwraca adres zmiennej (uwaga: można go stosować tylko do obiektów zajmujących pamięć zmiennych oraz tablic).

char x = 1, y = 2, z[5];
char*wskaznik;
ip = &x;                 //zmienna wskaznikwskazuje na x
y = *wskaznik;           //teraz zmienna y ma wartość 1
*wskaznik = 0;           //teraz zmienna x ma wartość 0
wskaznik = &z[0]         //zmienna wskaźnik wskazuje na
                         //pierwszy element tablicy z

Składnia deklaracji wskaźnika powinna zawierać naśladowanie elementu, do którego może wystąpić wskazanie.
Zastosowanie wskaźników kapitalnie upraszcza program. Dobrze znana jest programistom konieczność przekazywania parametrów do procedur. W wielu językach programowania parametry przekazuje się wymieniając długą ich listę. Zajmuje to bardzo dużo miejsca w i tam małej pamięci RAM. W języku C tę listę parametrów, łącznie z długimi tablicami (buforami danych) można przekazać przez proste wskazanie na adres w pamięci, gdzie ta zmienna się znajduje. Jest to jeden z głównych powodów, dla którego program napisany w języku C może być bardzo szybki i oszczędnie gospodarować stosem mikrokontrolera.

 

Wskaźniki i argumenty funkcji

W języku C parametry wywołania funkcji przekazywane są przez wartość. Na skutek tego funkcja (działania wewnątrz tzw. ciała funkcji) nie ma dostępu do argumentów należących do wywołującego ją podprogramu. Jedyny sposób pozwalający na wykonanie działań na zmiennych pochodzących z innego podprogramu, to przekazanie jako argumentów wywołania funkcji, wskaźników do tych zmiennych.

void Zamien (int *Tx, int *Ty)
{
    int temp;
    temp = *Tx;
    *Tx = *Ty;

    *Ty = temp;
}

void main(void)
{
    int A = 10, B = 20;
    Zamien(&A, &B);   //zamiana wartości zmiennych A i B
}

Prawda, że proste? I do tego potrzebujemy tylko 2 bajty na przekazanie parametrów, bowiem nasze zmienne leżą w obszarze pamięci DATA. A do tego działania wewnątrz funkcji są wykonywane bezpośrednio na zmiennych programu głównego. Żadnych „pośredników” w formie stosu itp.

 

W uzupełnieniu – kilka słów o arytmetyce wskaźników

Zasady arytmetyki wskaźników są bardzo proste. Jeśli wskaźnik T pokazuje początek tablicy elementów typu int i sam również jest typu *int , to wówczas operacja T=T+1; (inaczej T++;) przesunie wskazanie na następny element tablicy. Do adresu wskazania nie zostanie dodana liczba 1 lecz 2, ponieważ zmienna typu int ma 2 bajty długości. Wszystkie operacje na wskaźnikach są automatycznie dostosowywane do rozmiaru wskazywanych obiektów.
Do poprawnych operacji wskaźnikowych należą: przypisanie wskaźników do obiektów tego samego typu, dodawanie i odejmowanie wskaźnika i liczby całkowitej, odejmowanie bądź porównywanie dwóch wskaźników do elementów tej samej tablicy oraz przypisanie wskaźnikowi wartości 0 lub przyrównanie wskaźnika do 0. Wszystkie inne operacje na wskaźnikach są nielegalne. Nie wolno dodawać do siebie dwóch wskaźników (nawet tego samego typu) ani ich mnożyć, dzielić, przesuwać w prawo bądź w lewo, składać z maskami (operacje AND i OR), ani też dodawać do nich liczb typu float i double. Nie wolno nawet – z wyjątkiem wskaźnika typu *void – wskaźnikowi do obiektu jednego typu przypisać bez przekształcenia (rzutowania) wskaźnika do obiektów innego typu.
Wskaźniki w języku C to temat bardzo obszerny. Zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy oraz praktycznymi zastosowaniami wskaźników, zapraszam do korespondencji oraz lektury materiałów źródłowych.

To, co przysparza mi zawsze najwięcej kłopotów w języku C – operatory
Kolejną (po wskaźnikach) ciekawostką języka C są operatory. Czyli: dodawanie, odejmowanie, sumy i iloczyny logiczne oraz bitowe i tak dalej. Osobiście zawsze miałem kłopoty z ich zapamiętaniem. Dlatego też, zwłaszcza dla początkujących, zdecydowałem się je zestawić w tabeli. Skopiujcie ją sobie, oprawcie w ramki, jeszcze nie raz do niej wrócicie. Zwłaszcza analizując programy pisane przez kogoś innego. Oj niektórzy potrafią udziwnić...
 

Operator

Przykład użycia

Opis

Operatory arytmetyczne

+

x + y

Dodawanie

-

x – y

Odejmowanie

*

x * y

Mnożenie

%

10 % 3 (wynik = 1)

Reszta z dzielenia

Operacje arytmetyczne

+=

 x += 10

x = x + 10

-=

x -= 10

x = x – 10

*=

x *= 3

x = x * 3

/=

x /= 23

x = x / 23 (dzielenie)

%=

x %= 2

reszta z dzielenia przez 2

^=

x ^= 2

x = x XOR 2

|=

x |= 0xF0

x = x OR F0H

<<=

x <<= 2

x = x << 2 (przes.2 razy w lewo)

>>=

x >>= 4

x = x >> 4 (przes.4 razy prawo)

Operatory logiczne

if (x > 23)

Znak większości

>=

If (x >= 10)

Znak większe – równe

if (x < 10)

Znak mniejszości

<=

if (x <= y)

Znak mniejsze-równe

==

if (x == 0)

Porównanie

!=

if (x != 0)

Znak różności

Operacje logiczne

||

if ( x || 0x11 = 0x11)

Suma logiczna (OR)

&&

if (x && 0x80 = 0)

Iloczyn logiczny (AND)

!

!x

Negacja logiczna (NOT)

Operatory bitowe

|

P1 = P1 | 0xF0

Suma bitowa

&

P1 = P1 & 0xF0

Iloczyn bitowy

^

P1 = P1 ^ 0xAA

Bitowe wyłącznie-lub

<< 

A = A << 4

Przesunięcie w lewo 4 razy

>> 

A = A >> 2

Przesunięcie w prawo 2 razy

~

~0x77

Dopełnienie jedynkowe

 

 

Porty I/O, działania na portach

Korzystając z portów i/o mikrokontrolera w programach napisanych w języku C, należy kierować się tymi samymi zasadami, co w języku asembler. To znaczy porty, które wymagają ustawienia w stan wysoki przed odczytem z nich danych, muszą być w ten stan ustawione. Nic nie stanie się bez naszego udziału, niczego kompilator nie zrobi za nas. Mając to na uwadze, korzystanie z portów jest bardzo proste. Można testować stany bitów, przypisywać zmienne i stałe, wykonywać różne inne operacje. Podobnie jak w asemblerze, jeśli operacja wymaga zmian stanu portu (przesunięć bitów i podobnych), lepiej jest utworzyć zmienną będącą kopią stanu portu i na niej wykonywać działania. Potem wystarczy tylko przypisać do danego portu stan zmiennej – unikniemy w ten sposób mogących się pojawić zakłóceń na wyprowadzeniach portu.

- odczyt stanu portu:

1. zmienna = P1; (0..3 – w zależności od mikrokontrolera),
2. P1 = P1 | 0xFF;  //gdy port pracuje jako wejściowy,

                    //dobrze jest ustawić jego bity
3. zmienna = P1;

- zapis do portu:

1. P1 = 0xAA;       // numer portu zależny od aplikacji
2. P1 = P1 | 0x01;  // ustawienie bitu P1.0
3. P1 = P1 & 0xFE;  // wyzerowanie bitu P1.0
4. P1^0 = 1;        // odpowiednik rozkazu SETB P1.0
5. P1^0 = 0;        // odpowiednik rozkazu CLR P1.0

 

- testowanie stanu bitu:

P1 = P1 | 0x01      // ustawienie P1.0 na „1”
if (P1^0 == 1) { ....   // jeden ze sposobów testowania stanu P1.0

Po tym nieco przydługim wstępie uważam, że najwyższy czas poprzeć naszą wiedzę przykładami zastosowań. W nich najlepiej będzie można zobaczyć w jaki sposób wykonuje się działania na bitach, zmiennych, portach itp.

 

Jacek Bogusz
j.bogusz@easy-soft.net.pl

http://www.tomaszbogusz.blox.pl/

Dodaj nowy komentarz

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.