Prosty układ do ograniczenia natężenia prądu pętli 0...20mA

Prosty układ do ograniczenia natężenia prądu pętli 0...20mA

Wiele interfejsów używających pętli prądowej akceptuje prąd o natężeniu w zakresie 0…20mA. W ten sposób projektowane są też układy driverów. Co jednak zrobić, jeśli nadajnik pętli nie ma ograniczenia prądowego? Ratunkiem może być prosty układ ogranicznika pokazany na rysunku niżej. Jeśli prąd wzrasta, to rośnie też spadek napięcia i negatywny potencjał UGS. Jeśli UGS ma wartość około -1V, to prąd płynący przez kanał tranzystora DN2540 jest ograniczany. Natężenie prądu ograniczenia jest zależne od tolerancji wykonania tranzystora oraz temperatury złącza. Przez ostrożną regulację rezystancji potencjometru (najlepiej aby był to potencjometr wieloobrotowy) można ustawić żądaną wartość natężenia prądu, przy której zadziała zabezpieczenie. Potencjometr należy ustawić tak, aby układ zaczynał ograniczać prąd przy IDS=30mA, ponieważ jeśli ograniczenie zostanie ustawione na wartość bliską 20mA, to może okazać się, że spadek napięcia na tranzystorze będzie nie do zaakceptowania. Z drugiej strony, nie wolno też przesadzić z wartością natężenia prądu ograniczenia, bo w przypadku zwarcia prąd płynący w obwodzie będzie powodował silne grzanie się elementów.

 
 
 
 
 

http://www.tomaszbogusz.blox.pl/

Dodaj nowy komentarz

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.