MAX44298 – układ do monitorowania poboru mocy

MAX44298 – układ do monitorowania poboru mocy

Firma Mouser poinformowała o wprowadzeniu do sprzedaży najnowszego układu scalonego MAX44298 produkowanego przez Maxim-Integrated, przeznaczonego do monitorowania poboru mocy.

Układ scalony MAX44298 dostarcza na wyjściu prąd, który jest proporcjonalny do mocy czynnej obliczonej jako iloczyn mierzonego natężenia prądu (pomiar za pomocą rezystora pomiarowego RSEN) i napięcia występującego na wyjściu monitorowanego urządzenia. Obliczenie mocy jest wykonywane wewnątrz struktury układu przez analogową jednostkę mnożącą. Układ ma trzy wyjścia, które dostarczają prąd o natężeniu zależnym od mierzonego napięcia i prądu oraz od obliczonej mocy. Maksymalne natężenie prądu wyjściowego może wynosić 100 µA lub 50 µA i jest ustalne za pomocą wejścia ISET. Na wyjściu REF jest dostępny prąd stały, stabilizowany, który zależnie od wybranej skali, wynosi 100 µA lub 50 µA i może być użyty do wykonania źródła napięcia odniesienia dla przetwornika A/C mierzącego napięcie, prąd lub moc.

Dokładność pomiaru mocy jest lepsza niż 1,1%. Wejście pomiarowe prądu ma zerowy dryft temperaturowy, a zakres jego napięcia wejściowego jest programowalny i rozciąga się od 0 do 5, 10 lub 20 mV. Układ wymaga pojedynczego napięcia zasilania z zakresu 3…5,5 V. W aplikacji układ pomiarowy prądu jest włączany od strony masy (low side). Zakresu temperaury pracy rozciąga się od 0 do +85°C. Układ jest oferowany w 16-nóżkowej obudowie WLP o wymiarach 2,4 mm×2,4 mm×0,8 mm.

http://www.mouser.com/new/maxim-integrated/maxim-max44298-monitor