Artykuły

Zazwyczaj pomiar temperatury przez mikrokontroler jest wykonywany albo za pomocą sensora DS1820 mającego interfejs 1-Wire, albo z użyciem wbudowanego w strukturę przetwornika A/C. Co jednak zrobić, jeśli mikrokontroler nie ma takiego przetwornika, a na implementację obsługi skomplikowanego protokołu nie ma ani miejsca w pamięci, ani czasu? Tu z pomocą może przyjść nieskomplikowane rozwiązanie pokazane na rysunku. Zastosowano w nim czujnik popularny analogowy LM35DZ oraz przetwornik napięcie na częstotliwość typu AD654. czytaj więcej
Prosty tranzystor MOSFET może służyć do załączania symetrycznego napięcia zasilania wszędzie tam, gdzie z jakiś powodów nie można zainstalować wyłącznika dwubiegunowego. MOSFET w układzie zaprezentowanym na rys. 3 nie pobiera żadnej dodatkowej energii. Wartość rezystancji rezystora R zastosowanego w układzie nie jest krytyczna i może wynosić od kilkuset kΩ do kilku MΩ. Jego użycie nie jest potrzebne, jeśli układ ma podłączone stałe obciążenie, np. w postaci zasilania wzmacniaczy operacyjnych. czytaj więcej
Na rysunku 1 pokazano typowy schemat aplikacyjny zasilacza z regulacją napiecia wyjściowego zbudowanego z użyciem popularnego układu LM317. W tym układzie, jeśli potencjometr R1 ulegnie uszkodzeniu, to na wyjściu regulatora pojawi się pełne napięcie wejściowe. W związku z tym, że potencjometr jest elementem najłatwiej ulegającym uszkodzeniu i najmniej pewnym w prezentowanej aplikacji, proponujemy niewielką zmianę, która zabezpieczy zasilane obwody przed uszkodzeniem potencjometru. Nowy schemat przedstawiono na rysunku 2. czytaj więcej
Na schemacie pokazano  prosty oscylator utworzony przez bramkę Exclusive NOR wykonaną w technologii ECL oraz zwój kabla, który tu pełni rolę obwodu LC. Częstotliwość oscylacji obwodu określana jest przez opóźnienie sygnału wnoszone przez kabel i bramkę ECL. Kabel o długości 100 metrów powoduje oscylacje o częstotliwości około 600 MHz. Drugie wyjście bramki ECL należy podłączyć do miernika częstotliwości o odpowiednim zakresie, dzięki któremu będzie można zmierzyć i wyliczyć z proporcji zmiany w długości kabla. czytaj więcej
Typowo klawiatura matrycowa np. mająca 16 przycisków wymaga 8 linii I/O mikrokontrolera: najczęściej 4 z nich będą kolumnami, a 4 wierszami. Na rysunku pokazano w jaki sposób można zaoszczędzić 3 linie używając wbudowany w strukturę mikrokontrolera przetwornik A/C. Bufor 4049 (lub 74HC4049) zastosowano po to, aby uniezależnić się od typu stosowanego mikrokontrolera. Dzięki niemu napięcie zasilające kolumny jest równe dokładnie 5 V. Napięcie podawane na wejście przetwornika ADC0 odpowiada wciśniętemu klawiszowi. czytaj więcej
Na rysunku przedstawiono prosty układ umożliwiający włączanie urządzenia i np. obsługę menu za pomocą pojedynczego przycisku. Przycisk S1 to zwyczajny mikrołącznik membranowy. Przedstawiony na schemacie obwód ma dwa stany pracy. W trybie czuwania, tranzystor Q1 nie przewodzi i pobór prądu jest mniejszy niż 1 µA. czytaj więcej
Układ typowego konwertera TTL/RS232 może sterować tranzystorami mocy typ HEXFET załączającymi duże obciążenia. Przedstawione na rysunku rozwiązanie jest bardzo dobre do aplikacji, w których procesor (lub układy cyfrowe) kontroluje elektrozawory, silniki prądu stałego, silniki krokowe, elektromagnesy itp. Zapewnia nie tylko dopasowanie poziomów napięć, ale również odpowiednie zabezpieczenie obwodów niskiego napięcia przed przepięciami. Układ MAX234 zawiera przetwornicę wytwarzającą z pojedynczego napięcia zasilającego +5 V napięcia symetryczne +10 V i -10 V. czytaj więcej
Robotyka to dziedzina łącząca wiedzę z zakresu mechaniki, elektroniki i automatyki. Zaawansowane roboty przemysłowe  mogą wykonywać skomplikowane czynności z bardzo szybko i z dużą dokładnością. Ich działaniem steruje algorytm zapisany w programie sterowniczym. Przykładem takich robotów koga być roboty zgrzewające, lub lakierujące karoserie w fabrykach produkujących samochody. Istnieje też inna grupa robotów. W ich przypadku  program sterujący nie składa się tylko ze ściśle określonych  sekwencji wykonywanych jedna po drugiej. Algorytm sterujący dopuszcza różne warianty zachowania się robota zależnie od napływających informacji z wbudowanych sensorów. Są to na przykład  wszelkiego rodzaju „inteligentne” pojazdy potrafiące omijać przeszkody, podążać za światłem, lub dźwiękiem. W bardzo zaawansowanych  konstrukcjach na pokładzie  umieszczone są kamery, a sterownik ma wbudowane  procedury potrafiące analizować odbierany obraz i odpowiednio reagować. czytaj więcej
Prezentujemy projekt wykonany z zastosowaniem pakietu Flowcode. Nieskomplikowane elektrycznie urządzenie jest dosłownie naszpikowane oprogramowaniem i wiedzą. Z jednej strony jest to pakiet Flowcode, dzięki któremu można dosłownie narysować sobie program, a z drugiej strony wiedza teoretyczna niezbędna do wykonania urządzenia działającego z różnymi aparatami fotograficznymi, różnych producentów, równie dobrze jak urządzenie firmowe.  czytaj więcej
Często słychać echa dyskusji o tym, który język jest lepszy do programowania mikrokontrolerów: asembler czy w język wysokiego poziomu, na przykład C. Każda ze stron przedstawia swoje argumenty: asemblerowcy o totalnej kontroli nad programem, programujący w języku C o szybkim tworzeniu kodu i możliwości przenoszenia na różne platformy. W swojej praktyce przeszedłem oba te etapy, a teraz zacząłem zauważać również i inne możliwości. czytaj więcej