Artykuły

Detektory kolorów to zwykle urządzenia zbudowane w oparciu o niewielkiej rozdzielczości matrycę, w zależności od wersji, umożliwiające reakcję układu na określony kolor, zmianę jego składowych itp. Czasami nie są jednak potrzebne aż tak zaawansowane funkcje czujnika – wystarczające jest np. tylko wychwycenie czerwonego markera na białym tle. Okazuje się, że taki detektor można zbudować w bardzo prosty sposób i to nawet w warunkach amatorskich. Zasada działania układu opiera się na pewnej właściwość fizycznej światła. czytaj więcej
Wielu konstruktorów spotkało się z problemem podłączenia karty SD w trybie SPI (będącej współczesną dyskietką) do posiadanego systemu uruchomieniowego, pracującego zgodnie ze standardem TTL. Jak wiadomo, podłączenie napięć TTL do karty SD może spowodować jej uszkodzenie. Rozwiązaniem profesjonalnym w takiej sytuacji jest zastosowanie specjalnego układu scalonego będącego translatorem poziomów napięć. czytaj więcej
Język programowania Pascal ma specyficzny typ zmiennych tzw. proceduralny. W dużym uproszczeniu polega on na tym, że odwołanie do zmiennej ma podobne konsekwencje, jak wywołanie procedury. czytaj więcej
W większości aplikacji związanych z mikrokontrolerami jednym z kluczowych zadań jest odmierzanie czasu. Najczęściej wykorzystuje się do tego zadania układy timerów wbudowane w strukturę CPU, ale z drugiej strony każdy mikrokontroler ma ich ograniczoną ilość, a ponadto przeważnie potrzebne są do zadań związanych z precyzyjnymi pomiarami czasu rzeczywistego. A co, jeśli w strukturę wbudowane są 3 timery, a jest konieczność użycia 5? Inną sprawą jest odmierzanie długich czasów (np. czytaj więcej
Na schemacie pokazano układ nieskomplikowanego miliomomierza zbudowanego z użyciem LM317 pracującego w konfiguracji źródła prądowego. Źródło dostarcza prąd o natężeniu 10 lub 100mA, zależnie od położenia przełącznika. Układ IC1 tak steruje prądem bazy T1, aby zapewnić stałość prądu wyjściowego. Kalibrację wykonuje się po włączaniu na zaciski Rx rezystora o znanej wartości rezystancji. czytaj więcej
Na rysunku pokazano schemat zmodyfikowanego zasilacza z układem LM317. Modyfikacja powoduje, że napięcie wyjściowe wolno narasta, zgodnie ze stałą czasową ładowania określoną przez R2+R3 i C2. Do momentu aż tranzystor T1 nie zostanie zatkany (a stanie się to, gdy potencjał bazy będzie większy lub równy potencjałowi emitera), napięcie na wyjściu LM317 ustalane jest przez dynamiczną, rosnącą rezystancję tranzystora. Po zatkaniu tranzystora napięcie ustalane jest w tradycyjny sposób, to jest z zależności pomiędzy R2 a R1. czytaj więcej
Wielu producentów układów scalonych służących do pomiaru napięcia sugeruje, aby na wejściu umieścić filtr dolnoprzepustowy zbudowany z rezystora 100kΩ i kondensatora 100nF. Jest to prosty układ i często nie ma wystarczającego tłumienia. Wówczas to należy zwiększyć wartość rezystancji i/lub pojemności tworzących filtr. W takim przypadku może się jednak okazać, że stała ładowania i rozładowania wręcz uniemożliwiają stabilny odczyt. czytaj więcej
Wiele interfejsów używających pętli prądowej akceptuje prąd o natężeniu w zakresie 0…20mA. W ten sposób projektowane są też układy driverów. Co jednak zrobić, jeśli nadajnik pętli nie ma ograniczenia prądowego? Ratunkiem może być prosty układ ogranicznika pokazany na rysunku niżej. Jeśli prąd wzrasta, to rośnie też spadek napięcia i negatywny potencjał UGS. Jeśli UGS ma wartość około -1V, to prąd płynący przez kanał tranzystora DN2540 jest ograniczany. Natężenie prądu ograniczenia jest zależne od tolerancji wykonania tranzystora oraz temperatury złącza. czytaj więcej
Na listingu zamieszczono programowy bufor FIFO dla mikrokontrolerów AVR. Napisano go w języku asembler, co pozwala na łatwe włączenie go do własnych programów. Bufor może mieć długość 16, 32, 64, 128 lub 256 bajtów. Ustala się ją przed kompilacją, zmieniając liczbę przy etykiecie L_FIFO. Rolę wskaźnika danych pełni rejestr Y. czytaj więcej
Zgodnie z zaleceniami EIA-232 napięcie logicznej jedynki interfejsu RS232 to przedział od -24...-3V, natomiast logiczne zero to +3...+24V. Napięcia leżące pomiędzy -3...+3V to przedział zabroniony. Większość współczesnych urządzeń embedded lub komputerów PC nie używa aż tak wysokich poziomów napięć. Zwykle używane jest +5 lub +12V jako logiczne 0 oraz -5 lub -12V jako logiczna 1. Często konstruktorzy odbiegają też od standardu w taki sposób, że dopuszczają napięcia leżące w przedziale zabronionym i traktują je tak, jak logiczną 1. czytaj więcej