Jak w C zdefiniować polskie znaki (LCD 2×20)?

Standardowo wykonywane i sprzedawane moduły wyświetlaczy LCD, wyposażone w kontroler HD44780, umożliwiają zdefiniowanie tylko 8 znaków. Ich kodami są cyfry 0 do 7. Definicje pozostałych znaków zapisane są w pamięci stałej kontrolera i nie można ich zmienić. W związku z tym możliwe jest użycie tylko jednej z dwóch metod:
  - zmiana tekstu menu i komunikatów tak, aby używać wyłącznie 8 polskich liter.
  - definiowanie liter dynamicznie, zależnie od potrzeb, tzn. tuż przed wyświetleniem tekstu.
Używając tej drugiej metody trzeba pamiętać, że wyświetlacz porozumiewa się z systemem nadrzędnym za pomocą kodów. To znaczy danemu kodowi (numerowi) jest przyporządkowywana konkretna definicja znaku z generatora. Przy zmianie definicji, znak nie pozostanie na wyświetlaczu, tylko zostanie zmieniony w na nowy w momencie wysłania nowej definicji.

Na tej stronie jest opisany driver do LCD, gdzie można znaleźć funkcję definiującą znaki. Same definicje znaków wygodnie jest utworzyć np. za pomocą pakietu Bascom albo innego programu typu „lcd designer”.

Dodaj nowy komentarz

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.