Jak przeliczyć dB na inne jednostki?

 

W tabeli zamieszczono przeliczniki miar decybelowych na odpowiednie mnożniki dla napięcia, prądu i mocy. Korzystając z nich można łatwo policzyć w pamięci, ile to jest np. 23 dBm. Na początku określamy, czy zamiana dotyczy prądu/napięcia, czy mocy. Jednostka dBm jest używana jako jednostka mocy i informuje nas, że będzie ona liczona w odniesieniu do 1 mW. Po pierwsze, zamieniamy liczbę 23 na sumę składników, dla których znamy mnożniki. W tym wypadku może to być 20 dB+3 dB. Teraz zamieniamy sumę na mnożenie wartości bezwzględnych, wybierając z tabeli mnożniki dla mocy: 100 (=20 dB) × 1,99 (=3 dB) × 1 mW (poziom odniesienia). Wyznaczona moc będzie równa około 200 mW. Zamiana w drugą stronę jest równie łatwa. Załóżmy, że chcemy wyrazić moc 250 mW w dB. Moc tę należy rozpisać na iloczyn liczb, dla których znamy miary decybelowe. Może to być na przykład iloczyn liczb 0,25 i 1000. Następnie zapisujemy ten iloczyn w postaci sumy miar decybelowych -6 dB (=0,25) + 30 dB (=1000), sumujemy je i otrzymujemy wynik 24 dBm. Trzeba pamiętać, że miara decybelowa jest podawana zawsze w stosunku do jakiegoś poziomu odniesienia, stąd też wynika miara dBm, co oznacza poziomem odniesienia jest 1 mW. Podanie jako jednostki mocy dB nie ma żadnego sensu (podobnie napięcia, prądu, hałasu itp.). Podobnie postępujemy dla napięć i prądów z tym, że należy wybrać odpowiadające im mnożniki z kolumny 2 w tabeli.

 

Tabela. Mnożniki dla miary dB

Liczba dB

Mnożnik dla napięcia lub prądu

Mnożnik dla mocy

-40

0,01

0,0001

-30

0,0316

0,001

-20

0,1

0,01

-12

0,251

0,06

-10

0,316

0,1

-6

0,5

0,25

-3

0,71

0,5

0

1

1

3

1,41

1,99 (≈2)

6

2

3,98 (≈4)

10

3,16

10

12

3,98 (≈4)

15,8

20

10

100

30

31,6

1000

40

100

10000

Dodaj nowy komentarz

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.