Biblioteka radioamatora i krótkofalowca (e-booki do pobrania).

Biblioteka radioamatora i krótkofalowca (e-booki do pobrania).

Dzięki uprzejmości mojego kolegi, Krzysztofa Dąbrowskiego (OE1KDA), mogę udostępnić na tej stronie internetowej książki na temat cyfrowej transmisji dźwięku w systemie D-STAR oraz innych systemach cyfrowych używanych przez krótkofalowców. Książki będące kompendium wiedzy na te tematy są dostępne w załącznikach w formacie PDF. Są w nich zebrane nie tylko wiadomości teoretyczne, ale również praktyczne, wynikające z długoletniej praktyki krótkofalarskiej autora. Szczególnego polecenia jest wart słownik niemiecko-polski i angielsko-polski terminów technicznych używanych w krótkofalarstwie. Miłej lektury!

Wstęp do książki "Technika małych sygnałów".

"...Jedną z interesujących dziedzin eksperymentów amatorskich jest komunikacja radiowa przy wykorzystaniu stosunkowo słabych sygnałów – często leżących poniżej poziomu szumów i zakłóceń. Eksperymenty te cieszą się rosnącym zainteresowaniem z wielu względów. Na falach długich dopuszczalna moc nadawania wynosi w większości krajów 1 W ERP (co zresztą przy bardzo niskiej sprawności anten amatorskich jest i tak trudne do uzyskania i wymaga konstrukcji nadajników o mocach rzędu kilowata) natomiast na falach krótkich poziom zakłóceń przemysłowych wzrasta z biegiem czasu i trudno liczyć na jakąś poprawę w najbliższym czasie. Z jednej strony – mimo sprzeciwów – forsowane są dostęp do internetu za pośrednictwem sieci enegretycznej i tworzenie lokalnych sieci komputerowych z jej wykorzystaniem a z drugiej jak miecz Damoklesa wisi nad krótkofalarstwem wątpliwej wartości dyrektywa unijna nakazująca zastępowanie zwykłych żarówek przez silnie zakłócające i wypełnione materiałami szkodliwymi dla środowiska tzw. „energooszczędne”. Także przeróżne zarządzenia mające oficjalnie na celu ochronę środowiska i nakazujące krótkofalowcom dokonywanie zgłoszeń radiostacji, obliczanie lub dokonywanie pomiarów nateżenia pola w.cz. po przekroczeniu granicznej efektywnej mocy promieniowania (a bez uwzględnienia faktu, że radiostacje amatorskie pracują dorywczo a nie w sposób ciągły) powodują konieczność przeanalizowania dotychczasowego sposobu pracy w eterze. Wszyscy ci, którym dokonanie obliczeń lub pomiarów sprawia z różnych powodów niemożliwe do przezwyciężenia trudności mogą albo przerzucić się na pracę z terenowego QTH jeżeli mają takie możliwości albo też ograniczyć moc nadawania tak aby ich nie obowiązywała ta cała szopka.

Szopka nie stanowi zresztą na razie normy unijnej i w większości krajów Unii na szczęście takie szykany nie dotykają krótkofalowców. Przodują w tym smutnym procederze Niemcy a na drugim miejscu za nimi podąża niestety Polska. Krótkofalowców austriackich nie obowiązują przykładowo tego rodzaju ograniczenia i utrudnienia. Autor nie zetknał się również jak dotąd z doniesieniami o podobnie rygorystycznych przepisach z innych krajów europejskich.

Ograniczenie mocy nadawania nie musi automatycznie oznaczać pogorszenia szans na nawiązywanie interesujących łączności. Również i w takich sytuacjach pomocą może być praca jedną z opisanych tutaj emisji.

Tom obecny oprócz przedstawienia podstaw i przeglądu stosowanych obecnie emisji zawiera tłumaczenia instrukcji do niektórych popularnych programów nadawczo-dbiorczych dla tych emisji. Zamieszczenie we wspólnym tomie kilku instrukcji powoduje, że niektóre zwarte w nich informacje powtarzają się. Autor zrezygnował jednak z ich usuwania aby ułatwić czytelnikom korzystanie z wybranych instrukcji bez konieczności szczegółowego zapoznania się z opisami nie używanych przez nich programów..."

ZałącznikWielkość
Poradnik D-STAR1.14 MB
Instrukcja do programu D-RATS1.36 MB
Technika słabych sygnałów. Tom 1.1.75 MB
Technika słabych sygnałów. Tom 2.2.44 MB
Łączności cyfrowe na falach krótkich. Tom 1.3.28 MB
Łączności cyfrowe na falach krótkich. Tom 2.2.81 MB
Packet Radio (protokół AX.25)3.55 MB
APRS i DPRS3.08 MB
Poczta elektroniczna na falach krótkich. Tom 1.2.81 MB
Poczta elektroniczna na falach krótkich. Tom 2.1.44 MB
Radiostacje i odbiorniki z cyfrową obróbką sygnału. Tom 1.7.58 MB
Radiostacje i odbiorniki z cyfrową obróbką sygnału. Tom 2.1.49 MB
Krótkofalarski słownik niemiecko-polski i angielsko-polski. Tom 1.1.46 MB

Odpowiedzi

Dzień dobry ! Mam kilka

Dzień dobry ! Mam kilka ważnych dla mnie pytań w kwestii anteny "delta połowiczna"
z tomu nr 51 "Anteny KF tom 2" p. Krzysztofa OE1KDA i szukam kontaktu mailowego
z Autorem. Czy mogę prosić o pomoc ? (za Jego zgodą).//73, SP2MDS

Dodaj nowy komentarz

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.