Laboratorium sieci EduNet w Poznaniu już otwarte!

Laboratorium sieci EduNet w Poznaniu już otwarte!

Trzecie laboratorium EduNet w Polsce zostało uroczyście otwarte na ternie Politechniki Poznańskiej. Współpraca nawiązana pomiędzy uczelnią i firmą Phoenix Contact umożliwiła wyposażenie laboratorium, wspólne opracowanie programu nauczania oraz przeszkolenie kadry uniwersyteckiej w centrum kompetencyjnym w Niemczech.

EduNet stanowi platformę, wykorzystywaną do przekazywania wiedzy pomiędzy uczestniczącymi w projekcie uniwersytetami i firmą Phoenix Contact. Głównym celem jest prowadzenie wspólnych laboratoriów oraz uproszczenie i promocja wymiany studentów a także kadry profesorskiej. Uczestnicy projektu postrzegają inicjatywę jako inwestycję na przyszłość. Uczestnicząc aktywnie w sieci EduNet uniwersytety mają szansę na poprawę swojego wyposażenia i kwalifikacji. Studenci mogą realizować wspólne projekty podczas studiów za granicą na uniwersytetach partnerskich. Ponadto tworzona sieć zapewnia firmie Phoenix Contact możliwość znalezienia nowych partnerów na uniwersytetach i firmach. W uroczystości otwarcia Laboratorium Systemów sterowania w sieci EduNet  wzięli udział przedstawiciele Firmy, władze Uczelni i wykładowcy Politechniki Poznańskiej.
„Cieszę się, że możemy otworzyć już trzecie w Polsce laboratorium EduNet, tym razem na Politechnice Poznańskiej. Współpraca z uniwersytetami technicznymi stanowi jeden z filarów strategii grupy Phoenix Contact. Nasze doświadczenie pokazuje, że jest to inicjatywa przynosząca wymierne korzyści startującym na rynku pracy absolwentom. Mamy w swoim haśle słowo „innowacje” i traktujemy je z wielką powagą. Nasza firma jest jedną z niewielu w świecie, gdzie pomimo ważnej roli czynników ekonomicznych, wiedza i sztuka inżynierska wciąż stanowią dominującą siłę jej rozwoju. Taka wiedza wymaga szerokich kontaktów, wymiany myśli i idei, dyskusji - także wielopokoleniowej, gdzie doświadczenie kadry naukowej współgra z energią i entuzjazmem nowych adeptów. Ten proces jest filozofią programu EduNet” – powiedział Maciej Merek, prezes Phoenix Contact sp. z o.o.
Obecnie Phoenix Contact w ramach projektu EduNet współpracuje z wieloma uczelniami na całym świecie. Wśród krajów, w których EduNet rozpoczął współpracę na uniwersytetach są: Niemcy, Turcja, Węgry, Austria, Chiny, Kanada, Czechy – łącznie 48 członków w 20 krajach.

 

Oficjalne otwarcie ( od lewej Maciej Merek i Klaus Hengsbach - Phoenix Contact oraz dr hab. inż. prof. P.P. Andrzej Rybarczyk i dr inż. Janusz Pochmara