Podłączenie czujnika analogowego do mikrokontrolera bez A/C

Podłączenie czujnika analogowego do mikrokontrolera bez A/C

Zazwyczaj pomiar temperatury przez mikrokontroler jest wykonywany albo za pomocą sensora DS1820 mającego interfejs 1-Wire, albo z użyciem wbudowanego w strukturę przetwornika A/C. Co jednak zrobić, jeśli mikrokontroler nie ma takiego przetwornika, a na implementację obsługi skomplikowanego protokołu nie ma ani miejsca w pamięci, ani czasu? Tu z pomocą może przyjść nieskomplikowane rozwiązanie pokazane na rysunku. Zastosowano w nim czujnik popularny analogowy LM35DZ oraz przetwornik napięcie na częstotliwość typu AD654. Komponenty Rt i Ct określają częstotliwość wyjściową przetwornika, która zależy od ich wartości oraz od napięcia z wyjścia czujnika temperatury. Napięcie to zmienia się w zakresie 0…1 V zmieniając częstotliwość wyjściową przetwornika U/F. Sygnał z jego wyjścia doprowadzony jest do wejścia Timera 1 mikrokontrolera 8052 dokonującego pomiaru częstotliwości. Dla podanych wartości Rt i Ct częstotliwość wyjściową przetwornika można wyznaczyć jako fWY=UWE×105, czyli zmiana temperatury o 1° owocuje zmianą częstotliwości o 1 kHz. Oczywiście zaprezentowany układ można wykorzystać również do pomiaru innych wielkości analogowych.

 
 
 

http://www.tomaszbogusz.blox.pl/

Dodaj nowy komentarz

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.