Miliomomierz z LM317

Miliomomierz z LM317

Na schemacie pokazano układ nieskomplikowanego miliomomierza zbudowanego z użyciem LM317 pracującego w konfiguracji źródła prądowego. Źródło dostarcza prąd o natężeniu 10 lub 100mA, zależnie od położenia przełącznika. Układ IC1 tak steruje prądem bazy T1, aby zapewnić stałość prądu wyjściowego. Kalibrację wykonuje się po włączaniu na zaciski Rx rezystora o znanej wartości rezystancji. Mierzy się na nim napięcie tak ustawiając wartości rezystancji R3 lub R4, aby uzyskać spadki odpowiednie dla prądów o natężeniach odpowiednio 10mA lub 100mA. Aby zmierzyć nieznaną rezystancję należy podłączyć ją do zacisków Rx i mierzyć na niej spadek napięcia, najlepiej za pomocą woltomierza cyfrowego. Jeśli źródło zostało właściwie skalibrowane, to na zakresie 10mA uzyskuje się przelicznik 100Ω/V, a na zakresie 100mA 10Ω/V.

 

 

http://www.tomaszbogusz.blox.pl/

Dodaj nowy komentarz

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.