Układ łagodnego załączania napięcia na wyjściu LM317

Układ łagodnego załączania napięcia na wyjściu LM317

Na rysunku pokazano schemat zmodyfikowanego zasilacza z układem LM317. Modyfikacja powoduje, że napięcie wyjściowe wolno narasta, zgodnie ze stałą czasową ładowania określoną przez R2+R3 i C2. Do momentu aż tranzystor T1 nie zostanie zatkany (a stanie się to, gdy potencjał bazy będzie większy lub równy potencjałowi emitera), napięcie na wyjściu LM317 ustalane jest przez dynamiczną, rosnącą rezystancję tranzystora. Po zatkaniu tranzystora napięcie ustalane jest w tradycyjny sposób, to jest z zależności pomiędzy R2 a R1. Pod rysunkiem podano wartości rezystorów dla napięć wyjściowych równych 9V, 12V i 24V.

R1=1,5kΩ dla Uwy=9V
R1=2kΩ dla Uwy=12V
R1=4,3kΩ dla Uwy=24V

 

 

http://www.tomaszbogusz.blox.pl/

Dodaj nowy komentarz

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.