Moduły GSM w systemach mikroprocesorowych

Moduły GSM w systemach mikroprocesorowych

We wczesnych latach sześćdziesiątych bardzo szybki rozwój techniki komputerowej wymusił konieczność opracowania pewnych standardów służących do połączenia w celu przesyłania danych. W tamtym czasie przez „połączenie danych” rozumiane było przede wszystkim podłączenie terminala do komputera „mainframe”. Na mniejsze odległości było ono realizowane za pomocą bezpośredniego połączenia kablowego, na większe - ci przodkowie współczesnego komputera PC - byli połączeni ze sobą przeważnie za pomocą linii telefonicznej i modemu. Jakkolwiek jest to bardzo prosta koncepcja, to jednak zamiana sygnału cyfrowego na analogowy, przesłanie go przez linię telefoniczną a następnie ponowna konwersja do postaci cyfrowej, wiąże się z możliwością powstania licznych błędów transmisji. Standard przesyłania danych był konieczny po to, aby po pierwsze eliminować błędy a po drugie doprowadzić do sytuacji, w której wyroby różnych producentów mogły być ze sobą łączone. Tak powstał interfejs RS232 oraz specyfikacja modemu Hayes’a. Trwają one w niezmienionej postaci od blisko 40 lat, ulegając co jakiś czas modyfikacjom, a to ze względu na coraz większą szybkość przesyłania danych, a na bardzo szybki postęp technologiczny.
Samodzielne eksperymentowanie z aplikacjami wykorzystującymi aparaty GSM nie jest niestety łatwe a dodatkowo dosyć kosztowne ze względu na koszt połączeń telefonicznych. Samodzielne eksperymentowanie musi być świadome! Trzeba mieć świadomość, że telefon jest źródłem promieniowania szkodliwego dla zdrowia, mogącego przy okazji zakłócić pracę urządzeń znajdujących się w sąsiedztwie.
Mimo iż aplikacje były przeze mnie sprawdzane, na pewno do ich uruchomienia potrzebna jest pewna wiedza. Prawie na pewno też będą one sprawiać trudność osobom początkującym. W przypadkach „wątpliwych” najlepszym rozwiązaniem jest kabel danych podłączony do komputera PC oraz program Bray Terminal opisany w tej książce. Trzeba również uzbroić się w cierpliwość i czytać normy oraz inne materiały, których nie sposób tu zamieścić. Ogromną, bardzo obszerną dziedzinę wiedzy, stanowią połączenia pakietowe z wykorzystaniem protokołu TCP/IP, których opis wykracza już poza ramy tej książki.
W książce opisałem kilka prostych aplikacji zbudowanych z użyciem modemu GSM lub telefonu komórkowego oraz mikrokontrolerów. Korzystają one z funkcji wysyłania (alarmy) i odbioru SMS (sterownik/interpreter komend SMS) oraz modemowej transmisji danych (system akwizycji). Zastosowane rozwiązania mogą być bazą dla samodzielnie opracowywanych urządzeń.

Dodaj nowy komentarz

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.