Przeliczanie miar decybelowych

Przeliczanie miar decybelowych

W tabeli zamieszczono przeliczniki miar decybelowych na odpowiednie mnożniki dla napięcia i prądu lub mocy. Korzystając z nich można w prosty sposób policzyć w pamięci, ile to jest np. 23 dBm.

Na początku określamy, czy zamiana dotyczy prądu/napięcia, czy też mocy. Jednostka dBm informuje nas, że moc będzie liczona w odniesieniu do 1 mW. Po pierwsze zamieniamy liczbę 23 na sumę składników, dla których znamy mnożniki. W tym przypadku może to być 20 dB+3 dB. Teraz zamieniamy sumę na mnożenie wartości bezwzględnych, wybierając z tab. 2 mnożniki dla mocy: 100 (=20 dB) × 1,99 (=3 dB) × 1 mW (poziom odniesienia). Stąd wyznaczona moc będzie równa około 200 mW. Zamiana w drugą stronę jest równie łatwa. Załóżmy, że chcemy wyrazić moc 250 mW w decybelach. Moc tę należy rozpisać na iloczyn liczb, dla których znamy miary decybelowe. Może to być na przykład iloczyn liczb 0,25 i 1000. Następnie zapisujemy ten iloczyn w postaci sumy miar decybelowych -6 dB (=0,25) + 30 dB (=1000), sumujemy je i otrzymujemy wynik 24 dBm. Trzeba pamiętać, że miara decybelowa jest podawana zawsze w stosunku do jakiegoś poziomu odniesienia, stąd miara dBm, co oznacza poziomem odniesienia jest 1 mW. Podanie jako jednostki mocy dB nie ma żadnego sensu (podobnie napięcia, prądu, hałasu itp.). Podobnie postępujemy dla napięcia i prądu z tym, że należy wybrać odpowiadające im mnożniki z kolumny 2.

Tabela. Mnożniki dla decybeli
Liczba dB Mnożnik dla napięcia lub prądu Mnożnik dla mocy
-40 0,01 0,0001
-30 0,0316 0,001
-20 0,1 0,01
-12 0,251 0,06
-10 0,316 0,1
-6 0,5 0,25
-3 0,71 0,5
0 1 1
3 1,41 1,99 (≈2)
6 2 3,98 (≈4)
10 3,16 10
12 3,98 (≈4) 15,8
20 10 100
30 31,6 1000

 

http://www.tomaszbogusz.blox.pl/

Dodaj nowy komentarz

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.