AD9162 – 16-bitowy przetwornik A/D próbkujący z prędkością 6 GS/s

AD9162 – 16-bitowy przetwornik A/D próbkujący z prędkością 6 GS/s

Firma Analog Devices pokazała na 2016 IEEE International Microwave Symposium przetwornik AD9162, który jest przeznaczony do próbkowania sygnałów RF. Maksymalna częstotliwość próbkowania wynosi 6 GS/s, natomiast aktualizacji 12 GS/s.

Bardzo duża częstotliwość próbkowania oraz szeroki zakres dynamiczny (75 dBc) sprawiają, że układ jest idealny do zastosowania w szerokopasmowych urządzeniach komunikacyjnych, do komunikacji bezprzewodowej, przyrządach pomiarowych i radarach. Aktualnie układ jest już dostępny w sieci dystrybucyjnej.

W trybie pracy baseband mode układ AD9162 jest zgodny z DOCSIS 3.1 i pracuje poprawnie w zakresie 0 (DC)…2,5 GHz. Podwójny filtr interpolatora (FIR85) pozwala pracować przy niższych prędkościach transmisji oraz mniejszej częstotliwości taktowania przetwornika. Prowadzi to do obniżenia poboru energii oraz obniża wymagania odnośnie do filtracji. W trybie mieszanym układ może być skonfigurowany dla wsparcia syntezy w 2 i 3 obszarze Nyquista, do 7,5 GHz przy zachowaniu zakresu dynamicznego. Układ AD9162 zawiera 8 programowalnych kanałów interfejsu JESD204B. Prąd wyjściowy może być programowany w zakresie 15…40 mA. Do monitorowania i konfigurowania trybów pracy jest przeznaczony interfejs SPI.

Dla zapoznania się z układem oraz do szybkiego testowania aplikacji jest oferowany zestaw ewaluacyjny AD9162-FMC-EBZ. Zawiera on płytkę z buforem sygnału zegarowego 1,65 GHz AD9508 (1,65 GHz), syntezer mikrofalowy ADF4355, kabel interfejsu USB oraz oprogramowanie na płycie DVD. Zestaw AD9162-FMC-EBZ może współpracować z generatorami ADS7-V1 i ADS7-V2, które automatycznie formatują dane i wysyłają je za pośrednictwem płytki ewaluacyjnej. Oprogramowanie zawiera moduły umożliwiające analizę, kontrolę i ocenę rezultatów za pomocą interfejsu graficznego. Dodatkowo są instalowane też programy DPG Downloader i AD9162 ACE SPI Programmer, które umożliwiają dostęp do rejestrów kontrolnych przetwornika, rejestrowanie danych, wykonywanie makr i testowanie funkcjonalności.

http://www.mouser.com/new/Analog-Devices/adi-ad9162-dac/

http://www.mouser.com/new/Analog-Devices/adi-ad9162-fmc-ebz/