Szybki czujnik Halla o paśmie 0…70 kHz i czasie odpowiedzi <10 µs

Szybki czujnik Halla o paśmie 0…70 kHz i czasie odpowiedzi <10 µs

MLX91207 to najnowszy z czujników Halla opracowanych przez firmę Melexis, umożliwiający bezkontaktowy pomiar natężenia prądów stałych i zmiennych. Wyróżnia się szerokim pasmem pracy (DC…70 kHz) i krótkim czasem odpowiedzi, nieprzekraczającym 10 µs. MLX91207 jest dostępny w obudowie SO-8, którą należy zamocować prostopadle do linii sił pola magnetycznego wytwarzanego przez przewodnik.


Czujnik generuje napięcie wyjściowe proporcjonalne do natężenia pola. Ma również wyjście pomocnicze, na którym jest dostępne napięcie proporcjonalne do temperatury otoczenia.
Sensor jest produkowany w dwóch wersjach różniących się zakresem czułości: MLX91207CA-E (S=5…20 mV/mT) i MLX91207CA-G (S=15…40 mV/mT). Ma możliwość niemal dowolnego programowania parametrów charakterystyki przejściowej, m.in. offsetu, wzmocnienia i wartości zakresowych. Ma wbudowane zabezpieczenie nadnapięciowe i przed odwróceniem polaryzacji. Kalibracja układu jest wykonywana po zamontowaniu go w systemie docelowym. MLX91207 pozwala osiągnąć niepewność pomiaru wynoszącą ±1% w temperaturze pokojowej i ±2,5% w całym dopuszczalnym zakresie temperatur pracy, tj. od -40 do +125°C. Więcej informacji: http://www.melexis.com