Konkurs „Sztuka widzenia” na zabawkę dla dzieci słabowidzących

Konkurs „Sztuka widzenia” na zabawkę dla dzieci słabowidzących

Doktoranci Wydziałów Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zrzeszeni w kołach naukowych Nicolaus Copernicus University SPIE Chapter oraz Nicolaus Copernicus University OSA Chapter, organizują konkurs „Sztuka widzenia” na zabawkę dla dzieci słabowidzących.Konkurs ma na celu rozpowszechnienie wiedzy na temat trudności, z którymi mierzą się na co dzień dzieci słabowidzące oraz zwrócenie uwagi na ich problemy, w tym na ciągły niedobór prostych i tanich urządzeń służących rehabilitacji narządu wzroku i przez to służących rozwijaniu możliwości poznawczych dziecka.

Zadaniem uczestników konkursu jest zbudowanie prototypu takiego urządzenia-zabawki, która pozwoli na efektywne pobudzanie koncentracji wzrokowej poprzez stymulację narządu wzroku bodźcami świetlnymi. Jest to zadanie szczególnie istotne w rehabilitacji dzieci słabowidzących, gdyż uczy spostrzegawczości, koncentracji oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej. Konkurs ma charakter otwarty. Do udziału są zaproszeni wszyscy z głowami pełnymi pomysłów. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 maja 2011 roku. Przewidywana pula na nagrody dla autorów najciekawszych prac to 10000 złotych. Regulamin oraz karta zgłoszeniowa znajdują się pod adresem internetowym http://sztuka-widzenia.fizyka.umk.pl.