DS1925 – rejestrator temperatury z serii iButton

DS1925 – rejestrator temperatury z serii iButton

Firma Maxim-Dallas poinformowała o wprowadzeniu do oferty układów DS1925 w obudowach „pastylek” iButton. Układ zawiera logger temperatury, z którym komunikacja odbywa się z użyciem interfejsu 1-Wire. Układ jest idealny do zastosowania w urządzeniach rejestrujących temperaturę, pełniąc funkcję usługową przy transporcie żywności, monitorowaniu eksperymentów medycznych, biologicznych i innych, a także do monitorowania procesu produkcji oraz transportu leków.

Zgodnie z informacjami producenta, pastylka DS1925 zapewnia w porównaniu do wyrobów konkurencyjnych dłuższą sesję rejestrowania przy zachowaniu pożądanej częstotliwości próbkowania. Układ może zapamiętać do 122 kB. Wyniki pomiarów mogą być liczbami 8- lub 16-bitowymi, co limituje ich liczbę. Typowo, przy zachowaniu 5-minutowych interwałów pomiędzy pomiarami, czas rejestracji obejmuje ponad 11 dób (273 godziny). Dodatkowo, DS1925 zawiera 512 bajtów pamięci nieulotnej, które można przeznaczyć na inne dane, na przykład, konfigurację aplikacji.

Układ jest skonfigurowany do komunikacji z systemem nadrzędnym za pomocą interfejsu 1-Wire. Może być zaprogramowany do logowania danych natychmiast, po upływie zaprogramowanego czasu lub po przekroczeniu określonego progu temperatury. Zapewnia niepewność pomiaru ±0,5°C w zakresie temperatury -40…+85°C. Może mierzyć czas funkcjonowania baterii i zachować wyniki pomiarów temperatury również po wyczerpaniu się źródła zasilania. Podobnie jak cała rodzina 1-Wire, każdy z układów ma nadawany w procesie produkcyjnym 64-bitowy, unikatowy identyfikator.

Obudowa układu jest wykonana ze stali nierdzewnej i ma średnicę 17,35 mm i wysokość 5,89 mm. Taka budowa zapewnia dużą odporność na warunki środowiskowe, brud, kurz i inne zanieczyszczenia, a także sporą wytrzymałość mechaniczną, w tym odporność silne wibracje.

Dla oceny przydatności i zapoznania się z układem jest oferowany zestaw ewaluacyjny DS1925EVKIT Thermochron iButton Starter Kit. Oprogramowanie zestawu dostępne na stronie producenta zawiera sterowniki 1-Wire oraz program demonstracyjny OneWireViewer. Komunikacja odbywa się za pomocą interfejsu USB.

https://www.maximintegrated.com/en/products/digital/data-loggers/DS1925.html