Najszybsza na świecie 51-ka z Polski!

Najszybsza na świecie 51-ka z Polski!

Polska firma Digital Core Design opracowała najszybszy na świecie rdzeń mikrokontrolera 8051. Badania przeprowadzone za pomocą niezależnej platformy Dhrystone 2.1 potwierdziły, że wariant rdzenia opracowany przez Polaków jest 56,8 razy szybszy od konkurencyjnych rozwiązań. Co ważne – wynik ten został osiągnięty przy zachowaniu tej samej częstotliwości zegara.


Rdzeń 8051 opracowany w laboratoriach Digital Core Design jest najszybszym na świecie rozwiązaniem z tej rodziny. Rozwiązanie zaproponowane przez firmę Intel nadal jest bardzo chętnie stosowane, ponieważ rdzeń jest bardzo dobrze znany i opracowano ogromną liczbę narzędzi wspomagających projektowanie i programowanie urządzeń wyposażonych w ten typ mikrokontrolera. Dlatego właśnie DQ80251 wzbudził sensację, ponieważ zaimplementowano w nim rozwiązania z pogranicza fizycznych możliwości technologii. Badania przeprowadzone za pomocą niezależnej platformy Dhrystone 2.1 potwierdziły, że wariant rdzenia opracowany przez Polaków jest 56,8 razy szybszy od konkurencyjnych rozwiązań. Co ważne – wynik ten został osiągnięty przy zachowaniu tej samej częstotliwości zegara.
– Nasz DQ80251 bez najmniejszych problemów osiąga 300 MHz. Nie byłoby to możliwe bez specjalnej architektury – dla porównania dodam, że standardowy procesor 8051 musiałby zostać taktowany częstotliwością 17000 MHz, by osiągnąć ten sam wynik – wyjaśnia Tomasz Krzyżak, wiceprezes Digital Core Design.
Wskaźnik wydajności rdzenia wynosi 0,54311 DMIPS/MHz (VAX MIPS) i został osiągniety przy użyciu 14,5 tys. bramek.

Więcej informacji pod adresem: http://dcd.pl/ipcore/198/dq80251/