TLP2745 i TLP2748 - szybkie sprzęgacze optyczne o małych zniekształceniach

TLP2745 i TLP2748 - szybkie sprzęgacze optyczne o małych zniekształceniach

Układy TLP2745 i TLP2748 to szybkie sprzęgacze optyczne o małych zniekształceniach przeznaczone do zastosowania w elektronice przemysłowej, dla przykładu: w sterownikach PLC, inteligentnych modułach zasilających, sterownikach obciążenia o dużej mocy i aparaturze pomiarowej.

Charakteryzują się szerokim, dopuszczalnym zakresem temperatury otoczenia -40…+110°C. Szeroki zakres napięcia zasilającego 4,5…30 V pozwala na użycie sprzęgacza w przemysłowych interfejsach RS232, RS422, RS485 i innych, które muszą przesyłać dane poprzez tzw. barierę potencjału.

Poszczególne sprzęgacze różnią się budową. Układ TLP2745 to sprzęgacz buforujący, natomiast TLP2748 to sprzęgacz odwracający fazę. Oba zapewniają mają czas propagacji krótszy niż 120 ns, a zniekształcenia szerokości impulsu są mniejsze od 40 ns. Minimalne napięcie przebicia wynosi 2500 Vrms, a maksymalny prąd wejściowy wynosi 1,6 mA. Dzięki temu jest możliwe bezpośrednie dołączenie do linii GPIO mikrokontrolera. Układy TLP2745 i TLP2748 są produkowane w obudowie SO6L o wymiarach 10 mm×3,8 mm×2,1 mm.

http://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/company/news/new-products/opto/opto-20150724-1.html