74LVT245BB – 8-krotny driver magistrali danych

74LVT245BB – 8-krotny driver magistrali danych

Firma Diodes oferuje układ 74LVT245BB umożliwiający asynchroniczną komunikację za pomocą magistrali danych. Wyprowadzenie kontrolne definiuje kierunek transmisji danych, natomiast 3-stanowe wyjścia umożliwiają odcięcie buforowanej magistrali.

Układ znajdzie zastosowanie nie tylko w komputerach PC lub współpracujących z nimi urządzeń peryferyjnych, dla których niegdyś były zarezerwowane równoległe magistrale komunikacyjne. Współcześnie są one obecne w grach wideo, telewizorach, urządzeniach audio i milionach innych urządzeń dostępnych na rynku konsumenckim.

Układ 74LVT245BB umożliwia asynchroniczną komunikację za pomocą szyny danych. W stanie „zabronionym” kompletnie odłącza wyjścia/wejścia buforowanego urządzenia uniemożliwiając przepływ prądu nawet wtedy, gdy dołączony układ ma odłączone zasilanie. Umożliwia również realizację funkcji „hot insertion” (odłączanie/dołączanie urządzeń podczas pracy systemu) dzięki wymuszaniu stanu wysokiej impedancji w fazie załączenia zasilania oraz dobrze zabezpieczonym buforom. Dzięki temu doskonale sprawdzi się w urządzeniach konsumenckich, takich jak stacje dokujące smartfonów, tabletów i w innych zastosowaniach. Na wejściach układu 74LVT245BB zamontowano przerzutniki Schmitta ze wstępnie spolaryzowanymi wejściami, co zwalnia z konieczności stosowania rezystorów zasilających na nieużywanych wejściach.

Układ jest zasilany napięciem z zakresu 2,7…3,6V. Wejścia mogą być zasilane napięciem 3,3V lub 5V pozwalając na współpracę pomiędzy systemami zasilanymi różnymi napięciami zapewniając konwersję poziomów logicznych. Wyjście może być obciążone prądem do 23mA lub przewodzić prąd do 64mA. Prąd upływu wynosi poniżej 125uA przy zasilaniu napięciem 5,5V. Typowy czas propagacji to 2,7ns. Układ jest oferowany w obudowach TSSOP20 i QFN20.

http://www.diodes.com/downloads/10947