CPN2102N – nowy kontroler z rodziny USBXpress

CPN2102N – nowy kontroler z rodziny USBXpress

Firma Silicon Labs rozszerzyła rodzinę układów USBXpress o najmniejszego jej członka – konwerter USB 2.0/UART, układ CP2102N. Umożliwia on łatwe dodanie interfejsu USB 2.0 do urządzenia lub układu procesorowego z interfejsem UART. Potencjalnemu użytkownikowi oferuje tę zaletę, że zwalnia go z konieczności opracowywania skomplikowanego stosu komunikacyjnego oraz warstwy fizycznej łącza, co zdecydowanie skraca czas opracowywania nowego wyrobu.

Układ CPN2102N jest oferowany w miniaturowych obudowach QFN, z których najmniejsza zajmuje powierzchnię 3 mm×3 mm. Nadaje się do zastosowania w tzw. „gwizdkach” dołączanych do USB, terminalach płatniczych, loggerach danych, kontrolerach gier oraz osobistych urządzeniach medycznych i fitness. Co ciekawe, aplikacja układu nie wymaga zastosowania rezonatora kwarcowego, rezystorów i innych komponentów zewnętrznych. Ogranicza to przestrzeń zajmowaną na płytce drukowanej oraz zmniejsza całkowity koszt produkcji urządzenia i podwyższa jego niezawodność.

Prędkość transmisji wynosi do 3 Mb/s. Zgodnie z materiałami producenta, maksymalny prąd zasilania układu wynosi 10 mA, co umożliwia jego stosowanie w energooszczędnych aplikacjach zasilanych z baterii. Zaawansowane opcje, takie jak możliwość zdalnego wybudzania za pomocą dodatkowego wejścia oraz detekcja dołączenia ładowarki USB pozwalają na osiągnięcie dalszych oszczędności oraz obniżenie stopnia złożoności urządzenia, w którym pracuje układ.

Kontroler CP2102N jest oferowany w obudowach QFN20 (3 mm×3 mm), QFN24 (4 mm×4 mm) oraz QFN28 (5 mm×5 mm). Producent – Silicon Labs – zapewnia darmowe sterowniki instalujące w systemie wirtualny port COM. Dla potrzeb konfigurowania układu jest dostępne darmowe oprogramowanie Xpress Configurator, a dla łatwej oceny przydatności i możliwości – płytka ewaluacyjna CP2102N-EK umożliwiająca łatwy dostęp do GPIO, UART, wyprowadzeń detektora ładowarki oraz z zamontowanym przyciskiem zdalnego wybudzania.

http://www.silabs.com/products/interface/usb-bridges/usbxpress-usb-bridges/Pages/usbxpress-usb-bridges.aspx