8-, 10- i 12-bitowe przetworniki C/A z pamięcią EEPROM

8-, 10- i 12-bitowe przetworniki C/A z pamięcią EEPROM

Firma Microchip wprowadziła do sprzedaży serię trzech przetworników C/A z nieulotną pamięcią konfiguracyjną, charakteryzujących się rozdzielczością 8, 10 i 12 bitów, typu, odpowiednio: MCP4706, MCP4716 i MCP4726. Są to miniaturowe układy produkowane w obudowach typu SOT23-6 i DFN-6 wyposażone w interfejs szeregowy I2C.

W wewnętrznej pamięci nieulotnej jest zachowywany stan rejestru wejściowego oraz bity konfiguracyjne określające wzmocnienie (1 lub 2 V/V), wybrane źródło napięcia referencyjnego (VDD lub VREF) i konfigurację linii wyjściowej VOUT w trybie power-down (rozwarta lub zwarta do masy poprzez rezystancję 1 kΩ/125 kΩ/ 640 kΩ). MCP4706, MCP4716 i MCP4726 mogą być zasilane napięciem z zakresu 2,7...5,5V. Pobierają typowo prąd o natężeniu 210 µA przy normalnej pracy i 60 nA w trybie power down. Zapewniają krótki czas ustalania napięcia wyjściowego wynoszący typowo 6 µs. Pracują w zakresie temperatury otoczenia -40...+125°C.

http://www.microchip.com