IIS2MDC i ISM303DAC - 3-osiowe magnetometry przemysłowe

IIS2MDC i ISM303DAC - 3-osiowe magnetometry przemysłowe

Firma STMicroelectronics wprowadziła do oferty dwa nowe magnetometry. Układ IIS2MDC to 3-osiowy magnetometr o zakresie pomiarowym do 50 gausów. Podobnym układem jest ISM303DAC, ale w porównaniu do poprzednika wyposażono go w 3-osiowy akcelerometr o cyfrowo wybieranym zakresie: ±2 g, ±4 g, ±16 g.

Oba układy mogą generować przerwanie po przekroczeniu zadanej wartości natężenia pola magnetycznego, a ISM303DAC również po wykryciu spadku swobodnego, uderzenia, podwójnego uderzenia, podniesienia lub spoczynku. Dane z akcelerometru są przechowywane w wewnętrznej pamięci FIFO. Oba układy są produkowane w obudowie LFA-12 o wymiarach 2 mm×2 mm×0,7 mm.

Firma STMicroelectronics oferuje drivery i oprogramowanie przykładowe, na przykład elektronicznego kompasu z kompensacją wstrząsów i dynamicznie kalibrowanym magnetometrem. Z układami można się zapoznać korzystając z płytek ewaluacyjnych: STEVAL-MKI185V1 z IIS2MDC oraz STEVAL-MKI184V1 z ISM303DAC.

https://www.st.com/en/mems-and-sensors/iis2mdc.html

https://www.st.com/en/mems-and-sensors/ism303dac.html