Seria modułów z czujnikami ruchu do nawigacji inercyjnej

Seria modułów z czujnikami ruchu do nawigacji inercyjnej

Firma Fairchild wprowadziła do oferty serię modułów FMT1000 zawierających precyzyjne sensory ruchu wykonane w technologii MEMS. Te moduły pozwalają na łatwe zintegrowanie inteligentnych sensorów ruchu w jakimkolwiek urządzeniu, włączając w to: drony, pojazdy autonomiczne, systemy niekierowane, sprzęt rolniczy, manipulatory, platformy służące do stabilizowania kamer i inne.

Dane przesyłane z modułu zawierają parametry odczytane z sensorów inercyjnych oraz dane komplementarne zawierające „propozycję” obrotu, pochyłu oraz względnej korekty położenia głowicy. Moduły z serii FMT1000 zapewniają stabilny interfejs programowy pomiędzy układami mechanicznymi a sterownikami ich napędów. Nie wymagają od użytkownika wiedzy eksperckiej z zakresu aplikacji sensorów, ich kalibracji oraz metod przetwarzania sygnałów i algorytmów interpretacji danych odbieranych z wielu czujników.
W budowie modułów wykorzystano precyzyjne sensory inercyjne MEMS typu FIS1100 wytwarzane przez Fairchild. Dzięki łatwemu w użyciu protokołowi komunikacyjnemu moduł może być łatwo zintegrowany z dowolnym systemem przy minimalnym wysiłku związanym z implementacją oprogramowania oraz aplikacją modułu. Aby dodatkowo ułatwić to zadanie, producent udostępnia sterowniki open source, przykłady programów obsługi, w tym za pomocą interfejsów I2C i SPI (dla kompilatora mbed).
6-osiowe sensory inercyjne MEMS typu FIS1100, w które są wyposażone moduły, są indywidualnie testowane i kalibrowane w całym zakresie temperatury pracy, aby maksymalnie skrócić zaangażowanie producenta wykorzystującego moduły w opracowywanie gotowego produktu. Wszystkie sensory zamontowane w module są zsynchronizowane i udostępniają dane po przetworzeniu przez wydajny algorytm interpretujący parametry odczytane z wielu sensorów i dokonującego automatycznej kalibracji, odciążając w ten sposób główny procesor aplikacji, co pozwala na zaangażowanie go do innych zadań oraz zaoszczędzenie czasu niezbędnego na opracowanie programu obsługi.

Moduły FMT1000 są oferowane w obudowie kompatybilnej z PLCC28 i mają wymiary 12,1 mm×12,1 mm×2,6 mm. Mogą być dostarczane w zasobnikach lub na rolkach do umieszczenia w automatach do montażu SMD. Dla ułatwienia aplikacji modułów producent oferuje zestaw ewaluacyjny.
Seria FMT1000 aktualnie obejmuje trzy typy modułów: FMT1010 dostarczający danych na temat zmian prędkości i orientacji w przestrzeni, FMT1020, który do danych zapewnianych przez FMT1010 dodaje informacje o obrocie, pochyleniu i uchybie oraz FMT1030, który ma możliwości FMT1020, a oprócz tego podaje też informacje o orientacji względem bieguna magnetycznego Ziemi.

https://www.fairchildsemi.com/product-technology/mems-module/?utm_source=press_release&utm_medium=PR&utm_term=&utm_content=link-MEMS-Module-campaign-lp&utm_campaign=mems-fmt1000