MAAL-011141 - układ wzmacniacza 0...28 GHz

MAAL-011141 - układ wzmacniacza 0...28 GHz

Firma Macom Technology oferuje wzmacniacz MAAL-011141 o małym poziomie szumów własnych. Układ jest oferowany w obudowie AQFN-32 o wymiarach 5 mm×5 mm×0,19 mm do montażu za pomocą typowych urządzeń pick&place.

Wcześniej układ był oferowany w wariancie bez obudowy, co ograniczało liczbę jego odbiorców wyłącznie do bogatych, dużych zakładów, wyposażonych w odpowiedni sprzęt do montażu struktur. Układ MAAL-011141 pracuje w paśmie do 28 GHz. Duża częstotliwość graniczna umożliwia zastosowanie w licznych aplikacjach, między innymi w sprzęcie pomiarowym, radiolokacji i aparaturze medycznej. Wzmocnienie układu wynosi 17,5 dB w całym dopuszczalnym zakresie częstotliwości. Impedancje wejściowa i wyjściowa wynoszą 50 <W>. Ponadto, wzmacniacz integruje obwody automatycznego dopasowania impedancji umożliwiające uzyskanie bardzo dobrych parametrów szumowych. Niewątpliwą zaletą układu jest zasilanie go pojedynczym napięciem z zakresu 5…6 V.

https://cdn.macom.com/datasheets/MAAL-011141.pdf