nRF52840 - układ do jednoczesnej komunikacji z sieciami Thread i Bluetooth 5

nRF52840 - układ do jednoczesnej komunikacji z sieciami Thread i Bluetooth 5

Nordic Semiconductor poinformował, że jej najnowszy, wieloprotokołowy układ SoC typu nRF52840, wspierający transmisję Bluetooth 5 oraz IEEE 902.15.4 (Thread), uzyskał certyfikat Thread 1.1. Układ przeszedł z wynikiem pozytywnym wszystkie testy wymagane w ramach wspomnianego certyfikatu jednocześnie zapewniając komunikację za pomocą Bluetooth 5 z urządzeniem centralnym.

Testy zademonstrowały zdolność nRF52840 do obsługi aplikacji, które jednocześnie wspierają komunikację w sieciach bezprzewodowych Thread i Bluetooth 5 (BLE).

Aktualnie nRF52840 jest jedynym układem dostępnym w handlu, który umożliwia jednoczesną transmisją w sieciach Bluetooth i Thread. Ta możliwość jest zapewniana przez mechanizm Thread Dynamic Multiprotocol, który pozwala na jednoczesne wsparcie stosu protokołów Bluetooth Low Energy S140 v5 SoftDevice i stosu protokołów OpenThread RF autorstwa NestLabs. Układ scalony jest przeznaczony głównie do sensorów przesyłających dane drogą bezprzewodową. Umożliwia producentom i konstruktorom szybkie uzyskanie certyfikatu do pracy w sieciach Bluetooth i Thread, co ułatwia opracowywanie urządzeń pracujących w sieciach czujników IoT.

https://www.nordicsemi.com/eng/Products/nRF52840

http://www.tomaszbogusz.blox.pl/