Digi XBee SD2 – moduł komunikacyjny kompatybilny z Thread

Digi XBee SD2 – moduł komunikacyjny kompatybilny z Thread

Firma Mouser poinformowała o wprowadzeniu do sprzedaży modułu komunikacyjnego firmy Digi, kompatybilnego z technologią Thread, której zastosowanie jest spodziewane w aplikacjach IoT. Moduł XBee S2D ZigBee Thread-ready, podobnie jak inne produkty Digi, jest kompatybilny pod względem elektrycznym i rozmieszczenia wyprowadzeń z innymi produktami tej firmy, co zapewnia łatwą ścieżkę migracji pomiędzy rozwiązaniami.

Protokół Thread został opracowany pod kątem użycia w aplikacjach wymagających małego poboru energii. Umożliwia adresowanie IPv6, tworzenie sieci kratowych o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa (mechanizmy zabezpieczające są implementowane w warstwie sieciowej). Protokół komunikacyjny zapewnia bezpieczną sieć małego zasięgu dla urządzeń IoT oraz aplikacji przemysłowych komunikujących się bezprzewodowo.

Moduł Digi XBee S2D ZigBee Thread-ready bazuje na tej samej specyfikacji standardu 802.15.4, co inne moduły Digi XBee z serii 2. Zawiera SoC firmy Silicon Labs typu EM3587 z 512 kB pamięci Flash i 64 kB RAM. Te zasoby umożliwiają aktualizację firmware w celu zaimplementowania pełnej obsługi protokołu Thread dla urządzeń brzegowych i routerów, po ukazaniu się pełnej specyfikacji protokołu w 2017 r. Moduł komunikuje się z systemem nadrzędnym za pomocą interfejsu SPI zapewniającego dużą prędkość transmisji oraz łatwą integrację z systemem procesorowym.

Moduł ma moc nadawczą 3,1 mW (6,3 mW w trybie boost), co zapewnia zasięg do 60 metrów wewnątrz pomieszczeń i do 1200 metrów w terenie otwartym. Transmisja jest zabezpieczona za pomocą 128-bitowego szyfrowania AES. Jak wspomniano, moduł jest kompatybilny pod względem elektrycznym, obudowy i rozmieszczenia wyprowadzeń z innymi modułami Digi XBee oraz może pracować w sieciach ZigBee, dzięki czemu – zależnie od rynku, obowiązujących standardów i potencjalnego zastosowania – można łatwo wybierać protokół komunikacyjny oraz robocze pasmo radiowe.

Moduły są wspierane przez zestaw ewaluacyjny Digi XKB2-Z7T-WTZM XBee S2D ZigBee Thread-Ready Mesh Kit zawierający moduły Digi XBee S2D ZigBee, kabel micro-USB oraz płytkę ewaluacyjną Digi XBee, która może być używana z oprogramowaniem Seeed Studio Grove.

http://www.mouser.com/new/Digi-International/digi-xbee-s2d-modules/