dsPIC33CK64MP105 i dsPIC33CH512MP508

dsPIC33CK64MP105 i dsPIC33CH512MP508

Microchip wprowadził do oferty nowe procesory DSC typu dsPIC33CK64MP105 (1-rdzeniowy) i dsPIC33CH512MP508 (2-rdzeniowy) przeznaczone do aplikacji wymagających dużej pamięci programu oraz zapewnienia klasy bezpieczeństwa funkcjonalnego ASIL.

Dwurdzeniowy dsPIC33CH512MP508 jest przeznaczony do aplikacji wymagających dużej pamięci programu. Ekonomiczny dsPIC33CK64MP105 może być używany w mniej wymagających zastosowaniach, ale ograniczonych pod względem zajmowanej powierzchni. Oba procesory są kompatybilne pod względem rozmieszczenia wyprowadzeń ze znanymi, prezentowanymi już wcześniej w Elektronice Praktycznej, mikrokontrolerami z serii dsPIC33CH i dsPIC33CK.

Mikrokontroler dsPIC33CH512MP508 (MP5) ma pamięć Flash mieszczącą od 128 do 512 kB oraz pamięć RAM 24...72 kB. Umożliwia to obsługę kilku stosów protokołów komunikacyjnych lub bardziej złożonej aplikacji. Jako przykłady producent podaje: oprogramowanie AUTOSAR, sterowniki MCAL i peryferia wyposażone w interfejs CAN FD, ładowarki obsługujące komunikację Qi lub NFC. W mikrokontrolerach 2-dzeniowych rdzeń slave wykonuje oprogramowanie krytyczne pod względem czasu, natomiast rdzeń master może obsługiwać interfejs użytkownika, monitorować cały system oraz realizować obsługę interfejsu (lub interfejsów) komunikacyjnych. Mikrokontroler dsPIC33CK64MP105 ma 16-bitowy, pojedynczy rdzeń, 64 kB pamięci Flash oraz 8 kB RAM. Jest oferowany w obudowie o wymiarach 4 mm×4 mm mających od 28 do 48 wyprowadzeń.

Oba procesory mają zestaw rejestrów kontekstowych pozwalających na skrócenie czasu opóźnienia przy obsłudze przerwań oraz przyspieszenie obliczeń. Mają też zestaw funkcji sprzętowych gwarantujących bezpieczeństwo funkcjonalne ASIL-B i ASIL-C w aplikacjach safety-critical.

https://www.microchip.com/wwwproducts/en/dsPIC33CK64MP105

https://www.microchip.com/wwwproducts/en/dsPIC33CH512MP508