CEC1302 – układ kryptograficzny dla IoT

CEC1302 – układ kryptograficzny dla IoT

Firma Microchip oferuje nowy układ mikrokontrolera kryptograficznego przeznaczony do zastosowania w urządzeniach IoT. Umożliwia on łatwe dodanie do urządzeń IoT funkcji kryptograficznych obejmujących szyfrowanie, uwierzytelnianie i podwyższony poziom zabezpieczeń programu zawartego w pamięci Flash.

Mikrokontroler CEC1302 jest wyposażony w 32-bitowy rdzeń Cortex-M4, pamięć RAM mieszczącą 128 kB, 32 kB pamięci boot ROM i jednostkę zmiennopozycyjną (FPU). Układ umożliwia autentykację oprogramowania firmware, aby upewnić się, że jest ono oryginalne i nie zostało uszkodzone, co umożliwia zabezpieczenie programu przed nieautoryzowaną ingerencją oraz zabezpiecza go w czasie aktualizacji. W pamięci układu może być przechowywana prywatna część klucza szyfrowania. CEC1302 może być używany jako główny mikrokontroler w aplikacji lub dodatkowy układ zabezpieczający. Zintegrowana z nim sprzętowa jednostka szyfrująca jest około 20 do 50 razy szybsza niż rozwiązania programowe, a funkcja haszująca działa ok. 100 razy szybciej.

http://www.microchip.com/promo/cec1302