MTi1 - moduły IMU o podwyższonej dokładności

MTi1 - moduły IMU o podwyższonej dokładności

Firma Xsens wprowadziła do oferty moduły do nawigacji inercyjnej z serii MTi 1. Są one produkowane w obudowie SMT o wymiarach 12,1 mm×12,1 mm×2,6 mm.

Zapewniają uzyskanie dużej dokładności pozycjonowania i dobrej tolerancji na naprężenia mechaniczne w porównaniu z modułami wprowadzonymi do oferty tego producenta w 2015 roku. Nie zmieniono przy tym wielkości obudowy oraz rozmieszczenia wyprowadzeń i interfejsu, co pozwala na łatwe zastąpienie starszych modułów nowymi. Moduły MTi 1 zapewniają statyczną dokładność pomiarów roll i pitch wynoszącą ±0,5°, dynamiczną dokładność ±0,8°oraz dynamiczną dokładność pomiaru zbaczania z trasy (yaw) ±2°.

Producent dostarcza zestaw deweloperski z płytką Arduino Shield ułatwiający zapoznanie się z możliwościami modułów. W skład zestawu wchodzi opracowane przez Xsens oprogramowanie MT ze sterownikami dla środowisk Windows i Linux i przykładami oprogramowania.

https://www.xsens.com/products/mti-1-series/