Układ do monitorowania akumulatorów 16-celowych

Układ do monitorowania akumulatorów 16-celowych

Firma Texas Instruments wprowadziła do oferty układ scalony bq76PL455A-Q1 przeznaczony do monitorowania stanu akumulatorów o maksymalnej liczbie 16 cel. Jest to pierwszy układ dostępny w handlu, który ma możliwość monitorowania tak dużej liczby cel.

Układ bq76PL455A-Q1 określa stan akumulatora dokonując precyzyjnego pomiaru napięcia poszczególnych cel oraz zapewnia wsparcie dla funkcji aktywnego i biernego balansowania pozwalając na efektywne wykorzystanie całej energii zgromadzonej w akumulatorze. Balansowanie bierne kompensuje różnice napięcia ładowania, natomiast aktywne maksymalizuje ilość energii gromadzoną w trakcie ładowania.
Układ 76PL455A-Q1 jest używany przez integratorów systemów do opracowywania innowacyjnych obwodów zarządzania akumulatorami uwzględniającymi efektywność wykorzystania zgormadzonej energii oraz bezpieczeństwo użytkownika i źródła zasilania. Ich zastosowanie w pojazdach hybrydowych i elektrycznych może obniżyć koszt produkcji przy jednoczesnym wydłużeniu zasięgu.
Ważniejsze parametry układu:
- Monitorowanie akumulatorów mających od 6 do 16 cel.
- Wsparcie dla funkcji balansera – aktywnego i biernego.
- Bardzo dokładny pomiar napięcia.
- 8 wejść pomocniczych dla czujników temperatury lub innych napięciowych (0…5 V).
- Izolowany interfejs komunikacyjny o możliwości łączenia w łańcuchy, odporny na zaburzenia EMI.
- Opracowany do wymagających, niezawodnych aplikacji np. w motoryzacji.

http://www.ti.com/tool/bq76pl455evm