2-wyjściowy regulator napięcia o wymiarach 15 mm×15 mm i wydajności prądowej 2×8 A

2-wyjściowy regulator napięcia o wymiarach 15 mm×15 mm i wydajności prądowej 2×8 A

LTM4628 to kolejny układ z rodziny miniaturowych regulatorów napięcia µModule firmy Linear Technology dostępny w obudowie LGA o wymiarach 15 mm×15 mm×4,3 mm. Zawiera w strukturze dwa 8 A konwertery DC/DC typu step-down wraz z cewkami, tranzystorami MOSFET i innymi niezbędnymi komponentami. Wymaga dołączenia jedynie 4 zewnętrznych kondensatorów i 2 rezystorów. Mała rezystancja termiczna obudowy pozwala na pracę z pełną mocą wyjściową w temperaturze +70°C (VIN=12 V, VOUT=1 V) bez wymuszonego obiegu powietrza lub w temperaturze +86°C z wymuszonym obiegiem powietrza 20 lfpm.
LTM4628 akceptuje napięcia wejściowe z zakresu 4,5...26,5 V i stabilizuje napięcie wyjściowe w zakresie 0,6...5,5V. Całkowity błąd napięcia wyjściowego (włączając w to współczynniki line regulation i load regulation) wynosi ±1,5%. Wydajność prądowa każdego z wyjść to 8 A. Kolejne zalety LTM4628 to:
- możliwość pracy w trybie wielofazowym (mniejsze wymogi odnośnie wielkości zewnętrznych kondensatorów),
- wbudowany czujnik temperatury zapobiegający przegrzaniu,
- układ miękkiego startu / możliwość sterowania sekwencją załączania napięć w systemach o wielu szynach zasilających,
- wyjściowe zabezpieczenie nadprądowe o charakterystyce typu foldback,
- wyjściowe zabezpieczenie nadnapięciowe,
- szeroki dopuszczalny zakres temperatur pracy -40...+125°C.

Więcej informacji: http://www.linear.com