AH337x/AH3382 – rodzina włączników magnetycznych

AH337x/AH3382 – rodzina włączników magnetycznych

Firma Diodes Incorporated wprowadziła do programu produkcji nową rodzinę włączników unipolarnych wykorzystujących efekt Halla, mogących pracować przy zasilaniu napięciem z zakresu 3…28 V. Są one przeznaczone do zastosowania w aplikacjach przemysłowych i konsumenckich.

Aktualnie rodzina układów AH337x zawiera cztery włączniki mające jako element wykonawczy tranzystor MOS i różniące się czułością (+30…+115G). Układ AH3382 ma na wyjściu włączony rezystor zasilający (pull-up). Typowe aplikacje obejmują włączniki krańcowe, zbliżeniowe, detektory otwarcia i zamknięcia, przełączniki elektroniczne, detektory poziomu oraz mierniki przepływu. Rynki docelowe rozciągają się od instalacji budynkowych, poprzez aplikacje konsumenckie, wyposażenie biurowe, pozycjonowanie i pomiar prędkości w przemyśle, aż do określania pozycji zaworów.

We włącznikach oferowanych w budowach SOT23 i SIP3 wyjście jest załączane, gdy pole magnetyczne bieguna południowego osiągnie odpowiednie natężenia w kierunku prostopadłym do oznaczonej części obudowy. We włączniku dostępnym w obudowie SC59 do załączenia jest wymagany przeciwny biegun pola. Włączniki mogą pracować w zakresie temperatury -40…+125°C zachowując przy tym swoje parametry. Zapewniają szybki czas odpowiedzi na zmiany pola magnetycznego, a ich struktura zawiera diodę zabezpieczającą przed napięciem o odwrotnej polaryzacji, diodę Zenera chroniącą przed przekroczeniem napięcia zasilania oraz wyjściowego oraz obwody zabezpieczające przed przeciążeniem włącznika, co ma na celu zabezpieczenie układu pracującego w obecności zaburzeń EMI i ESD.

Układ AH3372 jest przeznaczony do aplikacji wymagających dużej czułości. Typowe wartości natężenia pola dla punktów załączenia/rozłączenia wynoszą +30G BOP i +20G BRP. Średnia czułość układu AH3373 wynosi +55G BOP i +35G BRP, AH3376 – +100G BOP i +85G BRP, AH3377 – +115G BOP i +90G BRO. Układ AH3382, z wyjściowym rezystorem zasilającym pull-up, ma czułość +55G BOP i +35G BRP.

http://www.diodes.com/catalog/Unipolar_Hall_Effect_Switches_86