Konwerter DC-DC step-up o napięciu wejściowym 0,7...3,6 V i wyjściowym 1,8...3,3 V

Konwerter DC-DC step-up o napięciu wejściowym 0,7...3,6 V i wyjściowym 1,8...3,3 V

AS1310 to konwerter DC-DC typu step-up zaprojektowany do zastosowań w obwodach zasilania urządzeń bateryjnych. Wyróżnia się małym poborem prądu w stanie spoczynkowym wynoszącym około 1 µA. Pracuje z napięciem wejściowym z zakresu 0,7...3,6 V dostarczając napięcie wyjściowe z zakresu 1,8...3,3 V przy prądzie obciążenia do 60 mA.

W wypadku, gdy napięcie wejściowe osiąga wartość napięcia wyjściowego, układ zostaje przełączony w tryb feed-through, w którym wejście jest dołączane bezpośrednio do wyjścia. AS1310 zapewnia w stanie aktywnym sprawność sięgającą 92%. Nawet przy bardzo małych prądach wyjściowych rzędu 100 µA sprawność jest utrzymywana na poziomie około 85%, co pozwala znacznie wydłużyć czas pracy urządzeń zasilanych z baterii.
AS1310 jest polecany zwłaszcza do tych aplikacji, w których urządzenie zasilane pracuje głównie w trybie uśpienia i jest wybudzane do stanu aktywnego tylko na krótkie odcinki czasu. AS1310 obok trybu spoczynkowego udostępnia również tryb shutdown, w którym źródło wejściowe jest odłączane od obwodu wyjściowego, a natężenie prądu upływu zmniejsza się do mniej niż 100 nA. Konwerter jest dostępny w obudowie TDFN-8 (2 mm×2 mm). Pracuje w przemysłowym zakresie temperatury otoczenia -40...+85°C.

Więcej informacji: http://www.austriamicrosystems.com