Układ scalony przetwornicy AC do źródeł światła LED

Układ scalony przetwornicy AC do źródeł światła LED

Firma Exar Corporation rozszerzyła ofertę układów scalonych przeznaczonych do oświetlenia LED o źródło prądowe, które jest przeznaczone do aplikacji zasilanych napięciem przemiennym. Nowy układ – oznaczony symbolem XR46073 – opracowano z myślą o zastosowaniu głównie w „żarówkach” LED typu A19.

Opatentowane przez firmę Exar rozwiązanie układu scalonego przetwornicy AC jest przeznaczone do źródeł światła zastępujących żarówki oraz aplikacji oświetleniowych. Podstawowa aplikacja przetwornicy wykonana w oparciu o XR40673 nie wymaga stosowania cewek, transformatorów, kondensatorów elektrolitycznych i warystorów, chociaż mogą one być wymagane przez specyficzną aplikację. Pozwala to na znaczne obniżenie kosztu produkcji źródła światła LED. Oprócz tego, rozwiązanie umożliwia uzyskanie wysokiego współczynnika mocy, małych zniekształceń harmonicznych, odporności na przepięcia, zredukowanie migotania diod oraz współpracy ze ściemniaczem, w tym również typowymi, opartymi o triaki. Poprzednia generacja kontrolerów AC firmy Exar zawierała kontrolery 1-stopniowe, regulujące prąd dostarczany do poszczególnych LED. Układ XR46073 zawiera kontroler 2-stopniowy prądu dostarczanego do łańcuchów LED, co znacznie podnosi sprawność regulacji: układ reguluje nie tylko prąd płynący przez obciążenie, ale również monitoruje napięcie linii i proporcjonalnie do niego zmienia napięcie na obciążeniu.
Układ jest zabezpieczony przed przekroczeniem napięcia wejściowego oraz przed przegrzaniem. Inaczej niż w wielu wyrobach konkurencyjnych, jeśli XR46073 nadmiernie rozgrzeje się, to nie wyłącza się całkowicie, ale w sposób ciągły redukuje prąd płynący przez diody LED, aż poziom strat mocy osiągnie akceptowalne granice i temperatura układu ustabilizuje się.
Kontroler XR46073 jest wytwarzany w obudowie DFN o zajmującej powierzchnię 4 mm2 (2 mm×2 mm). Obudowa jest kompatybilna z dyrektywą RoHS i nie zawiera halogenków.

http://www.exar.com/common/content/default.aspx?id=10496