Bezczujnikowy układ scalony sterownika 3-fazowego silnika BLDC

Bezczujnikowy układ scalony sterownika 3-fazowego silnika BLDC

Firma Microchip Technology oferuje niewymagający stosowania czujników Halla sterownik 3-fazowego silnika BLDC zasilanego napięciem sinusoidalnym 5 V DC. Układ MTD6505 generuje dodatnią połówkę sygnału sinusoidalnego używanego do zasilania poszczególnych uzwojeń silnika. Dzięki temu jest możliwe osiągnięcie maksymalnego momentu obrotowego przy cichej pracy silnika.

Informacja o wzajemnym położeniu wirnika względem stojana jest dostarczana na drodze pomiaru spadku napięcia na wyprowadzeniach poszczególnych uzwojeń (spadek napięcia jest wprost proporcjonalny do wartości strumienia magnetycznego w danym momencie). Jest to metoda Back-EMF (BEMF). Dzięki jej zastosowaniu możliwe stało się wyeliminowanie z aplikacji czujników Halla. Uzwojenia silnika mogą być dołączone bezpośrednio do wyjść sterujących układu MTD6505, ponieważ zawiera on 3-fazowy mostek. Dokonując wyboru odpowiedniej wartości zewnętrznego rezystora zyskuje się możliwość współpracy układu MTD6505 z wieloma typami silników, mającymi różne wartości współczynnika BEMF. Możliwie jest kontrolowanie i zmiana kierunku obrotów silnika oraz regulowanie prędkości obrotowej metodą PSM/PWM.
Sterownik MTD6505 ma zintegrowane szereg funkcji dla zachowania i wydłużenia żywotności silnika. Są to m.in.: wbudowane zabezpieczenia przed przeciążeniem, przepięciem, przegrzaniem.
Układ MTD6505 jest oferowany w obudowie DFN10 o wymiarach 3 mm×3 mm. Obszary aplikacji to sterowanie wentylatorami w sprzęcie komputerowym i medycznym oraz silnikami BLDC o małej mocy.

http://www.tme.eu/pl/details/mtd6505t-e_na/drivery-silnikowe-i-pwm/microchip-technology/