Moduł bipolarny o bardzo dużej gęstości mocy

Moduł bipolarny o bardzo dużej gęstości mocy

Firma IXYS poinformowała o wyprodukowaniu modułu bipolarnego o najwyższej, dostępnej w handlu, gęstości mocy. Moduł zbudowany z użyciem tyrystorów jest dostępny w obudowie TO-240. Jest on zgodny z ogólnymi wymaganiami JEDEC, a dzięki specjalnym, autorskim rozwiązaniom firmy IXYS ma podwyższoną sprawność, pewność funkcjonowania oraz łatwość odprowadzania temperatury.


Moduł typu MCMA140 zawiera dwa moduły tyrystorowe o prądzie przewodzenia 140 A w temperaturze otoczenia 85°C. Te parametry przewyższają porównywalne wyroby konkurencyjne o około 17%. Ze względu na kompatybilność elektryczną i mechaniczną, nowy moduł może być użytkowany w miejscu dotychczas stosowanych poprawiając parametry urządzenia lub w nowych opracowaniach, w których korzyścią wynikającą z ich użycia będą zmniejszenie wymiarów radiatora (a przez to i całego wyrobu), obniżenie ilości generowanego ciepła, zmniejszenie kosztów gotowego wyrobu. Idealnymi aplikacjami dla nowego modułu są zasilacze awaryjne (UPS), sterowniki silników prądu przemiennego, urządzenia do regulacji mocy grzałek oraz modulatory prądu przemiennego.
http://www.ixys.com/PartSearchResults.aspx?searchStr=mcma140&SearchSubmit=Go