Przetwornik A/C współpracujący z termoparą

Przetwornik A/C współpracujący z termoparą

Firma Microchip wyprodukowała pierwszy przemysłowy układ scalony do pomiaru temperatury wykorzystujący jako czujnik termoparę. Nowy układ nosi oznaczenie MCP9600. Zawiera obwody wzmacniacza sygnału termopary, precyzyjny przetwornik A/C o dużej rozdzielczości oraz fabrycznie zaprogramowaną jednostkę matematyczną umożliwiającą bezpośrednią współpracę układu z wieloma standardowymi typami termopar. Układ MCP9600 upraszcza aplikacje wykorzystujące w roli czujnika termoparę integrując wszystkie potrzebne obwody w obudowie pojedynczego układu scalonego.

MCP9600 przekształca siłę elektromotoryczną termopary (EMF) na wynik pomiaru temperatury w stopniach Celsjusza oraz dokonuje kompensację zimnego złącza, co zabezpiecza przed błędnymi pomiarami. Koryguje również nieliniową charakterystykę błędu 8 typów termopar (K, J, T, N, S, E, B, R) i podaje temperaturę z niepewnością ±1,5°C dla wybranego typu termopary. Dzięki zastosowaniu układu możliwe jest tworzenie rozwiązań typu plug&play, ponieważ nie jest potrzebna kalibracja niezbędna dla rozwiązań dyskretnych oraz zmiana firmware mikrokontrolera wykorzystującego dane z sensora.
Układ MCP9600 zawiera szereg rejestrów konfiguracyjnych umożliwiających dopasowanie układu do konkretnego zastosowania. Wśród opcji do wykorzystania są tryb oszczędzania energii dla urządzeń przenośnych, regulowany filtr cyfrowy dla szybko zmieniającej się temperatury i cztery programowane niezależnie wyjścia alarmowe. Mogą one służyć do wyznaczenia stref temperaturowych, generowania przerwań dla systemu nadrzędnego lub realizacji termostatu. Układ może samodzielnie wykrywać spadek lub wzrost temperatury z pętlą histerezy o maksymalnej szerokości 225°C.
MCP9600 jest kontrolowany za pomocą interfejsu I2C. Do jednej magistrali może być dołączonych do 8 układów, ponieważ część adresu jest ustawiana za pomocą wyprowadzeń ADDR. Układ może być używany również w aplikacjach pracujących w „trudnym” środowisku włączając w to branże przemysłową, motoryzacyjną, lotniczą, chemiczną i inne.

http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/20005426A.pdf