Tips&Tricks

Na rysunku pokazano schemat ideowy prostej, transformatorowej przetwornicy napięcia zbudowanej z użyciem NE555. Oryginalnie była ona stosowana do wytwarzania napięcia zasilającego wyświetlacz VFD, ale można ją zastosować również innych aplikacjach. Układ timera pracuje w typowej konfiguracji generatora astabilnego z wyjściem obciążonym uzwojeniem pierwotnym transformatora. Zalecana rezystancja uzwojenia pierwotnego to 8Ω. W aplikacji rezystancja uzwojenia wtórnego była równa 1kΩ, co dawało teoretyczną przekładnię ok. 1:125. czytaj więcej
Na rysunku pokazano układ generujący impuls na wyjściu w przypadku, gdy w przebiegu wejściowym o pewnej częstotliwości pojawi się przerwa. Układ jest bardzo prosty, ale rzeczywiście działa. Elementy R1-C1 ustalają czas trwania impulsu wyjściowego. Generator NE555 pracuje w trybie monostabilnym z wyjściem „podtrzymywanym” przez kolejne, przychodzące impulsy. Jeśli przerwa pomiędzy impulsami będzie większa od czasu ustalonego przez R1-C1, to na wyjściu pojawi się impuls. Tranzystor T1 na wejściu może być zastąpiony NPN np. BC547, BC549, 2N2222 itp. czytaj więcej
Transmisja CW to akronim nazwy Continuous Wave, lub prościej – transmisja alfabetem Morsea. Prezentowany na rysunku nieskomplikowany układ jest przeznaczony do odbioru transmisji CW, aczkolwiek można sobie wyobrazić również inne jego zastosowania. Układ zbudowano z zastosowaniem popularnego timera NE555. Oryginalnie stosowany był układ produkcji National Semiconductor. Potencjometr R3 służy do regulacji wysokości tonu. czytaj więcej
Na rysunku pokazano schemat łatwego w budowie generatora VCO o napięciu strojenia 0...10V odpowiadającemu częstotliwości wyjściowej 0...10kHz. Obwód wejściowy VCO tworzy wzmacniacz pracujący w konfiguracji OB zbudowany na tranzystorze T1. Tranzystor T2 generuje napięcie 0,6 V polaryzujące bazę T1. NE555 pracuje w układzie generatora astabilnego wykorzystującego negatywną polaryzację timera. W układzie modelowym stosowany był TLC555 zbudowany w technologii CMOS, o nieprawdopodobnie niskim poborze prądu. czytaj więcej
Wykorzystując układ przedstawiony na rysunku można łatwo  przesunąć zakres pomiarowy woltomierza analogowego. Układy stabilizatorów mają znacznie większą dokładność, niż diody Zenera co zwalnia konstruktora z konieczności ich selekcji. Prezentowany obwód ma charakterystykę liniową. Jeśli zastosowane będą stabilizatory takie, jak na schemacie (5V) oraz woltomierz o zakresie 0…10V, to zakres pomiarowy przesunie się na 10…20V. czytaj więcej
Zazwyczaj pomiar temperatury przez mikrokontroler jest wykonywany albo za pomocą sensora DS1820 mającego interfejs 1-Wire, albo z użyciem wbudowanego w strukturę przetwornika A/C. Co jednak zrobić, jeśli mikrokontroler nie ma takiego przetwornika, a na implementację obsługi skomplikowanego protokołu nie ma ani miejsca w pamięci, ani czasu? Tu z pomocą może przyjść nieskomplikowane rozwiązanie pokazane na rysunku. Zastosowano w nim czujnik popularny analogowy LM35DZ oraz przetwornik napięcie na częstotliwość typu AD654. czytaj więcej
Prosty tranzystor MOSFET może służyć do załączania symetrycznego napięcia zasilania wszędzie tam, gdzie z jakiś powodów nie można zainstalować wyłącznika dwubiegunowego. MOSFET w układzie zaprezentowanym na rys. 3 nie pobiera żadnej dodatkowej energii. Wartość rezystancji rezystora R zastosowanego w układzie nie jest krytyczna i może wynosić od kilkuset kΩ do kilku MΩ. Jego użycie nie jest potrzebne, jeśli układ ma podłączone stałe obciążenie, np. w postaci zasilania wzmacniaczy operacyjnych. czytaj więcej
Na rysunku 1 pokazano typowy schemat aplikacyjny zasilacza z regulacją napiecia wyjściowego zbudowanego z użyciem popularnego układu LM317. W tym układzie, jeśli potencjometr R1 ulegnie uszkodzeniu, to na wyjściu regulatora pojawi się pełne napięcie wejściowe. W związku z tym, że potencjometr jest elementem najłatwiej ulegającym uszkodzeniu i najmniej pewnym w prezentowanej aplikacji, proponujemy niewielką zmianę, która zabezpieczy zasilane obwody przed uszkodzeniem potencjometru. Nowy schemat przedstawiono na rysunku 2. czytaj więcej
Na schemacie pokazano  prosty oscylator utworzony przez bramkę Exclusive NOR wykonaną w technologii ECL oraz zwój kabla, który tu pełni rolę obwodu LC. Częstotliwość oscylacji obwodu określana jest przez opóźnienie sygnału wnoszone przez kabel i bramkę ECL. Kabel o długości 100 metrów powoduje oscylacje o częstotliwości około 600 MHz. Drugie wyjście bramki ECL należy podłączyć do miernika częstotliwości o odpowiednim zakresie, dzięki któremu będzie można zmierzyć i wyliczyć z proporcji zmiany w długości kabla. czytaj więcej
Typowo klawiatura matrycowa np. mająca 16 przycisków wymaga 8 linii I/O mikrokontrolera: najczęściej 4 z nich będą kolumnami, a 4 wierszami. Na rysunku pokazano w jaki sposób można zaoszczędzić 3 linie używając wbudowany w strukturę mikrokontrolera przetwornik A/C. Bufor 4049 (lub 74HC4049) zastosowano po to, aby uniezależnić się od typu stosowanego mikrokontrolera. Dzięki niemu napięcie zasilające kolumny jest równe dokładnie 5 V. Napięcie podawane na wejście przetwornika ADC0 odpowiada wciśniętemu klawiszowi. czytaj więcej